Tải đồ án quản lý ngân hàng đề thi và thi trắc nghiệm c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải đồ án quản lý ngân hàng đề thi và thi trắc nghiệm c# có báo cáo. Các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp thì đây là đồ án không thể bỏ qua các bạn tải về nhé

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải đồ án quản lý ngân hàng đề thi và thi trắc nghiệm c# có báo cáo

Tải đồ án quản lý ngân hàng đề thi và thi trắc nghiệm c# có báo cáo

Tải đồ án quản lý ngân hàng đề thi và thi trắc nghiệm c# có báo cáo

Tải đồ án quản lý ngân hàng đề thi và thi trắc nghiệm c# có báo cáo

Tải đồ án quản lý ngân hàng đề thi và thi trắc nghiệm c# có báo cáo

Tải đồ án quản lý ngân hàng đề thi và thi trắc nghiệm c# có báo cáo

Đồ án quản lý ngân hàng đề thi và thi trắc nghiệm c# có những nội dung sau:

LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………………………………….. 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN………………………………………………………………. 4

NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN……………………………………………………………………………………………. 4

CẤU TRÚC CỦA BÁO CÁO………………………………………………………………………………………. 4

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CHỨC NĂNG………………………………………………….. 6

SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG………………………………………………………………………………. 6

MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG…………………………………………………………………………. 6

THUẬT TOÁN CHỌN NGẪU NHIÊN BỘ CÂU HỎI…………………………………………………. 12

THUẬT TOÁN ĐẢO ĐÁP ÁN TRONG TỪNG CÂU HỎI…………………………………………… 13

THUẬT TOÁN ĐẢO VỊ TRÍ CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI……………………………………………. 14

CHƯƠNG 3: MÔ TẢ VỀ DỮ LIỆU…………………………………………………. 18

SƠ ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT…………………………………………………………………………………… 18

MÔ TẢ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG HỆ THỐNG……………………………………………………….. 18

SƠ ĐỒ DỮ LIỆU QUAN HỆ……………………………………………………………………………………… 19

CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM………………………………………….. 20

CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT     38

 

Cấu trúc của bài báo cáo này có thể chia làm 5 chương như sau:

Chương I: Tổng quan: Nêu lên nhiệm vụ của dự án và phát biểu cấu trúc dự án

Chương II: Mô tả chức năng: Chương Mô tả chức năng đưa ra sơ đồ phân cấp chức năng của sản phẩm; Nêu chi tiết các chức năng chính trong sản phẩm của dự án.

Chương III: Mô tả về dữ liệu: Chương Mô tả dữ liệu đưa ra Sơ đồ thực thể – liên kết; Mô tả các lớp, các đối tượng trong hệ thống; Mô hình dữ liệu quan hệ

Chương IV: Giới thiệu về phần mềm: Giới thiệu chi tiết về các giao diện của phần mềm

Chương V: Tổng kết: Tổng kết dự án; Nêu lên một số tồn tại của dự án và đưa ra các hướng để phát triển dự án.

1 review for Tải đồ án quản lý ngân hàng đề thi và thi trắc nghiệm c# có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Tải đồ án quản lý ngân hàng đề thi và thi trắc nghiệm c# có báo cáo

Thêm đánh giá