Tải phần mềm quản lý quán cafe c# full code, báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải phần mềm quản lý quán cafe c# full code, báo cáo. Đây là một đồ án khá hoàn thiện rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải phần mềm quản lý quán cafe c# full code, báo cáo

Tải phần mềm quản lý quán cafe c#

Tải phần mềm quản lý quán cafe c# full code, báo cáo

Tải phần mềm quản lý quán cafe c# full code, báo cáo

Tải phần mềm quản lý quán cafe c# có những chức năng sau:

1 .Form đăng nhập

Chi Tiết Form đăng nhập

 • Công dụng: Cho phép người quản lý truy cập vào phần mềm
 • Cách sử dụng: Người dùng đăng nhập tên tài khoản và mật khẩu được cấp sau đó ấn Đăng Nhập button. Lưu ý CapsLock!
 • Các điều kiện ràng buộc: Được phân quyền khi đăng nhập, tài khoản user dành cho nhân viên không thể xóa dữ liệu, tài khoản admin dành cho người quản lý có thể thêm, sửa , xóa dữ liệu (Quyền cao nhất).

2) Form chính

 

Chi Tiết Form chính

 • Công dụng: Ở form chính này người dùng hoàn toàn có thể đặt bàn cafe,thêm dịch vụ, dời bàn, thanh toán. Đồng thời trên menu strip người dùng có thể xem thêm các form như: Form doanh thu, Form Thức Ăn, Form Danh Mục, Form Bàn ăn, Form Tài Khoản, Form Tính Tiền.
 • Cách sử dụng: người dùng chọn bàn sau đó chọn món. Sau đó bàn được chọn sẽ chuyển màu để đánh dấu, phân biệt giữa bàn trống và bàn đã được khách ngồi
 • Các điều kiện ràng buộc: Nhập tiền thanh toán phải nhập bằng số.

3) Form Doanh thu

 

Chi Tiết Form Doanh thu

 • Công dụng: Dễ dàng xem doanh thu từng ngày và Thống Kê doanh thu
 • Cách sử dụng: Chọn ngày mà bạn muốn xem, có thể chuyển lịch thông qua các button chuyển trang

4) Form Thức ăn

 

Chi Tiết Form Thức ăn

 • Công dụng: Thêm – Sửa – Xóa thức ăn.
 • Cách sử dụng: Người dùng có thể thêm thức ăn bằng cách nhập id món ăn, tên món ăn, và giá tiền.
 • Các điều kiện ràng buộc: Giá tiền phải là số, và tên món ăn phải là kiểu kí tự chữ

5) Form Danh mục

 

Chi Tiết Form Danh mục

 • Công dụng: Thêm – Sửa – Xóa Doanh Mục Thức Ăn
 • Cách sử dụng: Thêm Danh mục thức ăn vào textbox

6) Form Bàn ăn

 

Chi Tiết Form Bàn ăn

 • Công dụng: Thêm – Sửa – Xóa bàn ăn nếu quán được nâng hay hạ cấp
 • Cách sử dụng: thêm ID bàn, Số bàn, và trạng thái
 • Các điều kiện ràng buộc: ID bàn ko được trùng với các bàn đã được cấp trước

7) Form tài khoản

 

Chi Tiết Form tài khoản

 • Công dụng: Thêm – Sửa – Xóa một hay nhiều tài khoản
 • Cách sử dụng: Thêm tên tài khoản, mật khẩu và phân loại admin hay user
 • Các điều kiện ràng buộc: admin = 1, user =0

8) Form Tính Tiền

 

Chi Tiết Form Tính Tiền

 • Công dụng: Pop-up hiển thị ngay trên Form chính với chức năng tính tiền cho khách hàng
 • Cách sử dụng: người dùng nhập thêm % giảm giá (nếu có) và click thanh toán

9) Form Báo Cáo

 • Công dụng: Báo Cáo Doanh Thu

1 review for Tải phần mềm quản lý quán cafe c# full code, báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Tải phần mềm quản lý quán cafe c# full code, báo cáo
  Download

Thêm đánh giá