Tải miễn phí source code mô phỏng các thuật toán sắp xếp c# có báo cáo

Tải miễn phí source code mô phỏng các thuật toán sắp xếp c# cho các bạn đang học môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật tham khảo làm đồ án.

Mô tả chi tiết

 • Bao gồm 10 thuật toán sắp xếp tiêu biểu nhất trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
 • Tạo mới ngẫu nhiên một dãy số các phần tử theo từng thuật toán sắp xếp tương ứng.
 • Xóa mảng: Khi thực hiện xóa mảng tất cả các phần tử trên màn hình chính sẽ không còn xuất hiện nữa.
 • Hủy quá trình: Khi thực hiện hủy quá trình sắp xếp các phần tử trên màn hình chính sẽ trở về trạng thái ban đầu chưa sắp xếp.
 • Giới hạn số phần tử được phép thêm vào dãy số(tối đa là 15 phần tử).
 • Hỗ trợ chức năng tạm dừng hay tiếp tục chạy ứng dụng.
 • Điều chỉnh tốc độ thực thi các hoạt động của các thuật toán sắp xếp trong lúc chạy.
 • Có cửa sổ hiện thị code C++ của các thuật toán sắp xếp tương ứng nhằm đối chiếu với hình ảnh mô phỏng.
 • Hiển thị ý tưởng thuật toán và hiện trạng dãy số thay đổi khi sắp xếp.
 • Khởi tạo dãy số cần sắp xếp bằng cách click vào phần khởi tạo rồi chọn chế độ:
 • Tạo ngẫu nhiên với số phần tử ngẫu nhiên.
 • Nhập bằng tay: nhập từng phần tử với số phần tử tương ứng khi nhập vào ô số phần tử.
 • Lựa chọn chế độ debug cho phép chạy từng dòng lệnh theo mã code C++ trên Form chính.
 • Mảng chưa sắp xếp: Hiển thị mảng trước khi sắp xếp.
 • Hiển thị quá trình sắp xếp và kết quả sau khi sắp xếp xong của dãy số.
 • Hiển thị thời gian sắp xếp
 • Cho đổi tông màu hiển thị của phần mềm
 • Lưu các thông tin cài đặt của người dùng

 

Tải miễn phí source code mô phỏng các thuật toán sắp xếp c# có báo cáo

Tải miễn phí source code mô phỏng các thuật toán sắp xếp c# có báo cáo

Tải miễn phí source code mô phỏng các thuật toán sắp xếp c# có báo cáo

Tải miễn phí source code mô phỏng các thuật toán sắp xếp c# có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải miễn phí source code mô phỏng các thuật toán sắp xếp c# có báo cáo”