Tải miễn phí source code đề tài quản lý bán hàng php thuần có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải miễn phí source code đề tài quản lý bán hàng php thuần có báo cáo. Đây là source code php hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp. Còn một số lỗi các bạn tải về vọc code nhé. video hướng dẫn cài đặt:

https://www.youtube.com/watch?v=UfsZdPkMg-I

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh source code quản lý bán hàng php:

Tải miễn phí source code đề tài quản lý bán hàng php thuần có báo cáo

Tải miễn phí source code đề tài quản lý bán hàng php thuần có báo cáo

Tải miễn phí source code đề tài quản lý bán hàng php thuần có báo cáo

Tải miễn phí source code đề tài quản lý bán hàng php thuần có báo cáo

Tải miễn phí source code đề tài quản lý bán hàng php thuần có báo cáo

Tải miễn phí source code đề tài quản lý bán hàng php thuần có báo cáo

Tải miễn phí source code đề tài quản lý bán hàng php thuần có báo cáo

Tải miễn phí source code đề tài quản lý bán hàng php thuần có báo cáo

Tải miễn phí source code đề tài quản lý bán hàng php thuần có báo cáo

Tải miễn phí source code đề tài quản lý bán hàng php thuần có báo cáo

Nội dung báo cáo  source code đề tài quản lý bán hàng php thuần :

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG.. 2

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 2

1.2 Mục đích của đề tài 2

1.3 Công cụ phát triển. 3

  1. Adobe Dreamwaver CC.. 3
  2. phpMyAdmin. 3

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ WEBSITE.. 5

2.1 Mô tả website. 5

2.2 Cơ cấu các bộ phận và nhiệm vụ cơ bản. 5

2.3 Quy trình xử lý. 5

2.3 Một số biểu mẫu dự kiến. 6

2.4 Phân tích chức năng. 8

2.4.1 Sơ đồ phân rả chức năng. 8

2.4.1 Sơ đồ phân rã chức năng. 9

2.5 Ngôn Ngữ Và Hề Điều Hành. 16

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CSDL.. 17

3.1 Thiết kế CSDL.. 17

3.2 Chi tiết dữ liệu trong table. 17

3.2 Các ràng buộc quan hệ CSDL.. 21

CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 24

3.1 Giao diện trang chủ. 24

3.2 Giao diện từng mục. 25

3.3 Giao diện giỏ hàng. 26

3.3 Giao diện Đăng nhập, Đăng kí 28

3.4 Giao diện Admin. 29

3.5 Kết luận và hướng phát triển. 31

TÀI LIỆU KHAM KHẢO   33

Một số source code php gần giống bạn có thể tham khảo:

Chia sẻ source code đặt phòng khách sạn php thuần có báo cáo

Source code website nhạc online php thuần có báo cáo

1 review for Tải miễn phí source code đề tài quản lý bán hàng php thuần có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Tải miễn phí source code đề tài quản lý bán hàng php thuần có báo cáo

Thêm đánh giá