Tải code website quản lý bênh viện asp.net – MVC giao diện đẹp

Tải code website quản lý bênh viện asp.net – MVC giao diện đẹp. Đây là đồ án hay, hoàn thiện rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Tải code website quản lý bênh viện asp.net - MVC

Tải code website quản lý bênh viện asp.net – MVC

Tải code website quản lý bênh viện asp.net – MVC có những chức năng sau:

  • Quản lý các khoa, phòng ban ( phòng tổ chức hành chính quản trị, phòng kế hoạch, phòng kế toán, khoa cấp cứu….)
  • Tra cứu bệnh nhân
  • Công nghệ điều trị
  • Đội ngũ bác sĩ

…….

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải code website quản lý bênh viện asp.net – MVC giao diện đẹp”