Tải code hệ thống quản lý thư viện c# giao diện cực đẹp

Tải code hệ thống quản lý thư viện c# giao diện cực đẹp. Với nhiều tính năng hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Tải code hệ thống quản lý thư viện c# giao diện cực đẹp

Tải code hệ thống quản lý thư viện c# giao diện cực đẹp

Tải code hệ thống quản lý thư viện c# giao diện cực đẹp

Tải code hệ thống quản lý thư viện c# giao diện cực đẹp

Tải code hệ thống quản lý thư viện c# giao diện cực đẹp

Tải code hệ thống quản lý thư viện c# giao diện cực đẹp

Tải code hệ thống quản lý thư viên c# có những tính năng sau:

  • From thống kê sinh viên quá hạn mượn sách
  • From thống kê lịch sử mượn sách
  • From báo cáo thống kê
  • From tra cưu sách
  • From quản lý nhân viên
  • From thêm sách mới
  • From quản lý sinh viên

…..

Còn nhiều tính năng khác nữa các bạn download về tham khảo nhé.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải code hệ thống quản lý thư viện c# giao diện cực đẹp”