Tải code phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải code phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo . Với nhiều tính năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải code phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Tải code phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Tải code phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Tải code phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Code phần mềm quản lý thư viện c# có nội dung sau:

CHƯƠNG 1: HIỆN TRẠNG.. 4

 1. Hiện Trạng Tổ Chức. 4

1.1.       Đối Nội:. 4

1.2.       Đối Ngoại:. 4

 1. Hiện Trạng Nghiệp Vụ. 4

2.1.       Quản lý thông tin độc giả. 4

2.2.       Quản lý sách. 4

2.3.       Quản lý việc mượn trả sách của độc giả. 4

 1. Hiện Trạng Tin Học. 5

3.1.       Hiện Trạng Phần Cứng. 5

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH.. 7

 1. Lượt Đồ Phân Rã Chức Năng. 7

1.1.       Lượt đồ FDD:. 7

1.2.       Bảng Chức Năng:. 8

 1. Đặc tả và Mô hình hóa nghiệp vụ:. 9

2.1.       Mượn Sách:. 9

2.2.       Trả Sách:. 9

2.3.       Thêm Sách:. 10

2.4.       Sửa Sách:. 10

2.5.       Xóa Sách:. 11

2.6.       Thêm Độc Giả:. 11

2.7.       Sửa Độc Giả:. 11

2.8.       Xóa Độc Giả. 12

2.9.       Thống kê trả trễ. 13

2.10.         Thống kê tình hình mượn sách theo thể loại 13

2.11.         Tìm bạn đọc theo mã. 13

2.12.         Tìm bạn đọc theo tên. 13

2.13.         Tìm sách theo mã. 14

2.14.         Tìm sách theo tên. 14

2.15.         Tìm sách theo thể loại 14

2.16.         Tìm sách theo tác giả. 15

2.17.         Tìm sách theo người mượn. 15

2.18.         Gia hạn. 15

2.20.         Xử lý hỏng sách. 16

2.21.         Xử lý mất sách. 17

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ.. 18

 1. Thiết kế giao diện:. 18

1.1.       Sơ đồ liên kết màn hình:. 18

1.2.       Danh Sách Màn Hình và Chức năng. 19

1.3.       Xử lý sự kiện từng màn hình:. 27

 1. Thiết Kế Xử Lý:. 31

2.1.       Xử lý trên lớp GUI:. 31

2.2.       Xử Lý Trên Lớp BUS:. 35

2.3.       Xử Lý Trên Lớp DAL:. 38

2.4.       Thiết Kế Dữ Liệu:. 45

2.5.       Sơ đồ RD cả hệ thống:. 45

2.6.       Chi tiết từng bảng:. 45

 1. Thiết kế kiến trúc:. 48

3.1.       Mô hình tổng thể kiến trúc:. 48

3.2.       Tương tác giữa các Component:. 49

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT.. 51

 1. Công nghệ sử dụng:. 51
 2. Vấn đề khi cài đặt:. 51
 3. Mô tả giải pháp kĩ thuật:. 51

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ.. 52

 1. Unit Test. 52
 2. Integration Test. 52
 3. System Test. 52

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN.. 53

 1. Tổng kết. 53
 2. Nhận xét và đánh giá. 53
 3. Phân rã công việc. 53

Tài liệu tham khảo. 54

 

1 review for Tải code phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Tải code phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Thêm đánh giá