Source code xử lý ảnh java đầy đủ code

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code xử lý ảnh java đầy đủ code đây là source code hay cho các bạn đang học lập trình java tham khảo làm đồ án hoặc làm đồ án tốt nghiệp

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh Source code xử lý ảnh java :

Source code xử lý ảnh java đầy đủ code

Source code xử lý ảnh java đầy đủ code

Source code xử lý ảnh java đầy đủ code

Source code xử lý ảnh java đầy đủ code

Source code xử lý ảnh java đầy đủ code

Source code xử lý ảnh java đầy đủ code

Một số chức năng chính của Source code xử lý ảnh java:

– GrayScale Conversion Image (chuyển ảnh thành ảnh xám)
– Histogram Equalization (cân bằng histogram)
– Negative Image (Ảnh âm bảng)
– Thresholding( Ngưỡng)
– Logarithmic transformation
– Power law transforms
– Bit plane slicing
– Spatial Filtering (bộ lọc không gian)
– Edges processing (xử lý cạnh)
– Laplcian Filtered Image
– Sharpened Image
– Sobel Filter (bộ lọc sobel)
– Soble Filter with Thresholding
– Points Detection (phát hiện điểm)
– Lines Detection (phát hiện biên)
– Erosion(Co)
– Dilation(Giãn)
– Opening
– Closing
– Boundary Extraction  (Trích xuất đường biên)
– Region Filling (Tô vùng)

 

1 review for Source code xử lý ảnh java đầy đủ code

  1. 5 trên 5

    :

    Source code xử lý ảnh java đầy đủ code

Thêm đánh giá