Source code website bán hàng trực tuyến php thuần có báo cáo

Source code website bán hàng trực tuyến php thuần có báo cáo. Code chạy cả trên nền tảng android rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ an tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Source code website bán hàng trực tuyến php thuần có báo cáo

Source code website bán hàng trực tuyến php thuần có báo cáo

Source code website bán hàng trực tuyến php thuần có báo cáo

Source code website bán hàng trực tuyến php thuần có báo cáo

Source code website bán hàng trực tuyến php thuần có báo cáo

Source code website bán hàng trực tuyến php thuần có báo cáo

Source code website bán hàng trực tuyến php thuần có báo cáo

Source code website bán hàng trực tuyến php thuần có báo cáo

Source code website bán hàng trực tuyến php thuần có những tính năng sau:

MỤC LỤC   1

Chương 1.      DÀNH CHO NGƯỜI MUA HÀNG   3

1.1.       WEBSITE   3

1.1.1.       Truy cập website  3

1.1.2.       Hiển thị theo sản phẩm theo danh sách sản phẩm   4

1.1.3.       Xem chi tiết sản phẩm   5

1.1.4.       Giỏ hàng  6

1.1.5.       Thanh toán  7

1.1.6.       Tài khoản thành viên  8

1.1.7.       Đăng ký thành viên  9

1.1.8.       Đăng nhập  10

1.2.       MOBILE APP  11

1.2.1.       Cài đặt 11

1.2.2.       Danh sách sản phẩm   12

1.2.3.       Xem sản phẩm   13

1.2.4.       Giỏ hàng  13

1.2.5.       Thanh toán  14

1.2.6.       Tìm kiếm sản phẩm   15

1.2.7.       Xem thông tin liên hệ  15

1.2.8.       Đăng nhập hệ thống  16

1.2.9.       Xem/ thay đổi thông tin tài khoản và xem lịch sử giao dịch: 17

Chương 2.      DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ  19

2.1.       Trang quản trị 19

2.1.1.       Đăng nhập  19

2.1.2.       Trang chủ trang quản trị 19

2.1.3.       Thông báo đơn hàng/ bình luận  20

2.1.4.       Quản lý sản phẩm   21

2.1.5.       Quản lý đơn hàng  25

2.1.6.       Quản lý tài khoản  26

2.1.7.       Quản lý bình luận  26

2.1.8.       Quản lý tin tức  27

2.1.9.       Quản lý tin tức  27

2.2.       App quản trị 28

2.2.1.       Thống kê  29

2.2.2.       Theo dõi các đơn hàng vừa gửi tới 29

2.2.3.          Theo dõi các bình luận vừa bình luận  30

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code website bán hàng trực tuyến php thuần có báo cáo”