Source code website bán giầy php CodeIgniter full data

Source code website bán giầy php CodeIgniter full data. Đây là source code đồ án trên lớp rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án. Download source code php tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code website bán giầy php CodeIgniter full data

Source code website bán giầy php CodeIgniter full data

Source code website bán giầy php CodeIgniter full data

Source code website bán giầy php CodeIgniter full data

Source code website bán giầy php CodeIgniter full data

Source code website bán giầy php CodeIgniter full data

Source code website bán giầy php CodeIgniter full data

Source code website bán giầy php CodeIgniter full data

Source code website bán giầy php CodeIgniter cài đặt như sau:

  • import database
  • Cấu hình trang website bán giấy: application\config\database.php
  • Vào database xem user và pass đăng nhặp quản trị website

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code website bán giầy php CodeIgniter full data”