Source code webiste thi trắc nghiêm trực tuyến php có báo cáo

Source code webiste thi trăc nghiêm trực tuyến php có báo cáo. Đây là source code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình php.

Mô tả chi tiết

Source code webiste thi trắc nghiêm trực tuyến php có báo cáo

Source code webiste thi trắc nghiêm trực tuyến php có báo cáo

Source code webiste thi trắc nghiêm trực tuyến php có báo cáo

Source code webiste thi trắc nghiêm trực tuyến php có báo cáo

Source code webiste thi trắc nghiêm trực tuyến php có chức năng sau:

Thành viên có thể thực hiện các chức năng sau:

  • Xem danh sách các bài thi public
  • Tìm kiếm bài thi theo tên hoặc chủ đề
  • Tạo bài thi mới với danh sách câu hỏi
  • Thực hiện thi trực tuyến các bài thi public hoặc private (sử dụng mã bài thi do thành viên tạo bài thi cấp)
  • Xem lịch sử các bài thi

Quản trị viên có thể thực hiện các chức năng:

  • Quản lý tài khoản thành viên
  • Quản lý danh sách chủ đề
  • Phê duyệt bài thi

Hướng dẫn cài đặt: các bạn vào file config/main.php để chỉnh lại

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code webiste thi trắc nghiêm trực tuyến php có báo cáo”