Source code ứng dụng quản lý quán ăn c# có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý quán ăn c# có báo cáo. đây là source code lập trình .net rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#. Với những chức năng nghiệp vụ như quản lý món ăn, quản lý hóa đơn ….

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh Source code ứng dụng quản lý quán ăn c#:

Source code ứng dụng quản lý quán ăn c# có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý quán ăn c# có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý quán ăn c# có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý quán ăn c# có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý quán ăn c# có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý quán ăn c# có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý quán ăn c# có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý quán ăn c# có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý quán ăn c# có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý quán ăn c# có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý quán ăn c# có những chức năng sau:

  • Quản lý nhân viên: Chức năng quản lý nhân viên sẽ được cấp quyền cho tài khoản có quyền quản lý, bao gồm: xem, chỉnh sửa thông tin nhân viên, thêm nhân viên, cấp tài khoản nhân viên, thay đổi mật khẩu đăng nhập và tạo mới tài khoản.
  • Quản lý sản phẩm: Bao gồm thêm sản phẩm, chỉnh sửa thông tin sản phẩm(tên, thể loại, giá).
  • Quản lý bàn và Quản lý đặt món:
    • Quản lý bàn: sẽ cho phép nhân viên kiểm tra nhanh tình trạng bàn đã phục vụ khách.
    • Khi nhận được danh sách yêu cầu từ nhân viên phục vụ nhân viên thu ngân sẽ nhấn vào bàn( dựa trên thông tin từ nhân viên phục vụ sẽ có mã bàn đang phục vụ và danh sách các món để tiến hành đặt món). Khi nhấn vào bàn chưa phục vụ sẽ hiện ra giao diện chọn món. Khi nhấn vào bàn đang phục vụ( khi thanh toán hoặc khi khách gọi thêm món) sẽ hiện ra giao diện thanh toán hoặc thêm món.
  • Quản lý hóa đơn:đơn cho phép người sử dụng xem lại danh sách hóa đơn nhưng không cho phép xóa hóa đơn.

Một số source code c# gần giống bạn có thể tham khảo:

Source code tiểu luận quản lý quán ăn c# đầy đủ báo cáo

Tải source code đề tài quản lý quán ăn c# full báo cáo

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code ứng dụng quản lý quán ăn c# có báo cáo”