Source code hệ thống phần mềm quản lý quán caffe asp.net – mvc có báo cáo

Source code hệ thống phần mềm quản lý quán caffe asp.net – mvc có báo cáo. Đây là đề tài tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Source code hệ thống phần mềm quản lý quán caffe asp.net - mvc có báo cáo

Source code hệ thống phần mềm quản lý quán caffe asp.net – mvc có báo cáo

Source code hệ thống phần mềm quản lý quán caffe asp.net - mvc có báo cáo

Source code hệ thống phần mềm quản lý quán caffe asp.net – mvc có báo cáo

Source code hệ thống phần mềm quản lý quán caffe asp.net - mvc có báo cáo

Source code hệ thống phần mềm quản lý quán caffe asp.net – mvc có báo cáo

Source code hệ thống phần mềm quản lý quán caffe asp.net – mvc có nội dung sau:

 • Bán hàng
  • Mô tả: Lưu lại thông tin order của khách hàng, xuất hóa đơn theo yêu cầu, theo dõi hệ thống, báo cáo ca
  • Người sử dụng: Thu ngân
 • Chấm công:
  • Mô tả: Lưu lại thông tin làm việc của nhân viên mỗi ca làm
  • Người sử dụng: Thu ngân
 • Quản lý sản phẩm:
  • Mô tả: Thêm sửa xóa các sản phẩm kinh doanh của cửa hàng
  • Người sử dụng: Nhân viên quản lý
 • Quản lý tin tức sự kiện:
  • Mô tả: Thêm xóa sửa các bài viết tin tức hoạt động của quán
  • Người sử dụng: Nhân viên quản lý
 • Xem sản phẩm:
  • Mô tả: Trưng bày giới thiệu sản phẩm có trong thực đơn của cửa hàng
  • Người sử dụng: Bất kỳ
 • Xem tin tức:
  • Mô tả: Hiển thị thông tin bài viết, hình ảnh về các hoạt động của cửa hàng
  • Người sử dụng: Bất kỳ
 • Tính lương:
  • Mô tả: Xây dựng, kết xuất bảng lương từ thông tin chấm công
  • Người sử dụng: Nhân viên quản lý
 • Quản lý nhân viên:
  • Mô tả: Thực hiện các chức năng tương ứng với tiếp nhận nhân viên, xa thải nhân viên, cập nhật thông tin nhân viên
  • Người sử dụng: Nhân viên quản lý
 • Quản lý tài khoản:
  • Mô tả: Người sử dụng tự cập nhật thông tin tài khoản, mật khẩu của mình
  • Người sử dụng: Bất kỳ ai
 • Báo cáo, thống kê hoạt động kinh doanh
  • Mô tả: Xây dựng các báo cáo, thống kê theo các danh mục sản phẩm, nhân viên, …
  • Người sử dụng: quản lý, thu ngân

Chức năng hệ thống:

 • Đăng nhập
 • Cấu hình website
 • Sửa lỗi của quản trị viên

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code hệ thống phần mềm quản lý quán caffe asp.net – mvc có báo cáo”