Source code quản lý sinh viên c# có báo cáo

Source code quản lý sinh viên c# có báo cáo. Có chức năng in ấn , xuất file excel rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Source code quản lý sinh viên c# có báo cáo

Source code quản lý sinh viên c# có báo cáo

Source code quản lý sinh viên c# có báo cáo

Source code quản lý sinh viên c# có báo cáo

 

Quản Lý Sinh Viên của nhóm chúng tôi. Hiện tại, ở phiên bản đầu tiên này, nhóm chúng tôi đã thực hiện thiết kế được các chức năng như sau:

  • Thêm sửa xóa các thông tin như: Khoa, Lớp, Điểm, Môn Học và Sinh viên
  • In Danh sách sinh viên, Điểm sinh viên.
  • Tìm kiếm thông tin sinh viên, Điểm sinh viên.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code quản lý sinh viên c# có báo cáo”