Source code quản lý nhà ăn ASP.NET full báo cáo cho các bạn tham khảo

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code quản lý nhà ăn ASP.NET full báo cáo cho các bạn tham khảo

Source code quản lý nhà ăn ASP.NET full báo cáo cho các bạn tham khảo

Source code quản lý nhà ăn ASP.NET full báo cáo cho các bạn tham khảo

Source code quản lý nhà ăn ASP.NET full báo cáo cho các bạn tham khảo

Source code quản lý nhà ăn ASP.NET full báo cáo cho các bạn tham khảo

Source code quản lý nhà ăn ASP.NET full báo cáo cho các bạn tham khảo

 

Source code quản lý nhà ăn ASP.NET có những chức năng sau:

 Đối với quản lí:
• Lên thực đơn vào hệ thống (trước 1 tuần).
• Có thể quản lí tài khoản nhân viên.
• Thống kê tính phí mua nguyên liệu hàng tháng.
• Thêm món ăn
 Đối với NLĐ:
• Chọn món ăn.
• Hủy món ăn.
• Tìm kiếm món ăn.
• Xem thực đơn
• Đổi món
• Đặt bữa ăn
• Hủy bữa ăn
 Đối với nhân viên kế toán:
• Thống kê phí ăn theo tháng
b) Xác định yêu cầu phi chức năng
Yêu cầu về sản phẩm: hệ thống phải được cài đặt bằng HTML mà không có frame hoặc Java applets.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code quản lý nhà ăn ASP.NET full báo cáo cho các bạn tham khảo”