Source code php laravel website bán hàng nội thất kèm báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code php laravel website bán hàng nội thất kèm báo cáo ( đồ án tốt nghiệp). Với đầy đủ tính năng rât hay cho các bạn tham khảo. Download source code php tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code php laravel website bán hàng nội thất kèm báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code php laravel website bán hàng nội thất kèm báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code php laravel website bán hàng nội thất kèm báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code php laravel website bán hàng nội thất kèm báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code php laravel website bán hàng nội thất kèm báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code php laravel website bán hàng nội thất kèm báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code php laravel website bán hàng nội thất kèm báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code php laravel website bán hàng nội thất kèm báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code php laravel website bán hàng nội thất kèm báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code php laravel website bán hàng nội thất kèm báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code php laravel website bán hàng nội thất kèm báo cáo có nội dung sau:

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.. 8

MÔ TẢ BÀI TOÁN.. 9

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.. 11

1.1.     LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 11

1.2.     MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI. 11

1.3.     NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. 12

CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.. 12

CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC CƠ SỞ.. 13

TỔNG QUAN XAMPP.. 13

NGÔN NGỮ THIẾT KẾ.. 13

2.2.1   Ngôn Ngữ Đánh Dấu Siêu Văn Bản. 13

2.2.2      CSS. 14

2.2.3      Ngôn Ngữ PHP.. 15

2.2.4      MySQL.. 16

2.2.5 Facebook API. 16

KIẾN TRÚC CLIENT/SERVER, LARAVEL FRAMEWORD.. 16

2.3.1 Kiến Trúc Client/Server. 16

2.3.2      Mô hình MVC.. 17

2.3.3  Giới thiệu Laravel frameword. 18

BOOTSTRAP.. 21

AJAY & JQUERY.. 21

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 23

3.1      CÁC CHỨC NĂNG CỦA WEBSITE.. 23

3.1.1 Mô Hình UML.. 23

3.1.2 Mô Hình Phân Rã Chức Năng. 25

3.1.3 Đặc Tả Các Chức Năng. 26

3.1.4 Mô Hình Ngữ Cảnh. 27

3.1.5 Mô Hình Luồng Dữ Liệu Mức 0. 28

3.1.6 Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu Mức 1. 28

3.2 MÔ HÌNH ERD.. 30

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG.. 31

4.1 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.. 31

4.1.1 Mô Hình Diagram.. 31

4.1.2 Lược Đồ Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ. 32

4.2 THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 33

4.2.1  Trang Khách Hàng. 33

4.2.2  Trang Admin. 40

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 49

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP CHO WEBSITE.. 49

 

1 review for Source code php laravel website bán hàng nội thất kèm báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

  1. 5 trên 5

    :

    Source code php laravel website bán hàng nội thất kèm báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Thêm đánh giá