Source code phần mềm quản lý công ty phát hành báo chí c# sql server

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code phần mềm quản lý công ty phát hành báo chí c# sql server Đây là code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Source code phần mềm quản lý công ty phát hành báo chí c# có rất nhiều chức năng nghiệp vụ hay  như lập phiếu mua báo, lập phiếu giao nhận báo, báo cáo thống kê, quản lý khách hàng ….. và nhiều chức năng khác bạn tải về tham khảo nhé. Dưới đây là một số hình ảnh phần mêm:

Source code phần mềm quản lý công ty phát hành báo chí c# sql server

Source code phần mềm quản lý công ty phát hành báo chí c# sql server

Source code phần mềm quản lý công ty phát hành báo chí c# sql server

Source code phần mềm quản lý công ty phát hành báo chí c# sql server

Source code phần mềm quản lý công ty phát hành báo chí c# sql server

Source code phần mềm quản lý công ty phát hành báo chí c# sql server

Source code phần mềm quản lý công ty phát hành báo chí c# sql server

Source code phần mềm quản lý công ty phát hành báo chí c# sql server

Source code phần mềm quản lý công ty phát hành báo chí c# sql server

Source code phần mềm quản lý công ty phát hành báo chí c# sql server

Một số source code c# gần giống bạn có thể tham khảo:

Source code phần mềm quản lý cửa hàng thuốc c# kết nối sql

Đề tài công nghệ phần mềm quản lý thư viện c# mô hình 3 lớp có báo cáo

1 review for Source code phần mềm quản lý công ty phát hành báo chí c# sql server

  1. 5 trên 5

    :

    Source code phần mềm quản lý công ty phát hành báo chí c# sql server

Thêm đánh giá