Source code kèm báo cáo đề tài quản lý đại lý c# sql server

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đề tài quản lý đại lý c# sql server đây là đề tài nhập môn công nghệ phần mềm với nhiều chức năng hay đặc biệt có báo cáo kèm theo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp. code đã test và chạy rất tốt trên vs 2017.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số chức năng của đề tài quản lý đại lý c# các bạn có thể tham khảo thêm để phù hợp với đề tài của bạn .

Quản lý đại lý

 •  Quản lý thông tin đại lý: tên đại lý, địa chỉ
 •  Quản lý việc bán hàng: hỗ trợ tạo nhanh phiếu xuất hàng theo đơn đặt hàng ghi nhận các thông tin thanh toán của khách hàng. Hệ thống tự động thanh toán đưa vào doanh thu và công nợ của khách hàng.
 •  Quản lý thu tiền: ghi nhận các khoản thu từ khách hàng như thu công nợ, thu tiền.
 •  Quản lý phiếu xuất kho và thống kê hàng.

Quản lý mặt hàng

 •  Quản lý mặt hàng giúp các nhà quản lý tối ưu lại bài toán tồn kho.
 • Thêm xoá sửa mặt hàng trong kho.

Quản lý mua hàng

 •  Phần mềm quản lý các phiếu xuất hàng: Thông tin về hàng hóa và đại lý mua hàng.
 •  Chức năng quản lý phiếu thu tiền: Phiếu thu tiền sẽ lưu trữ tất cả các thông tin: số tiền thu, ngày thu…

Quản lý nhân viên

 •  Quản lý thông tin các nhân viên trong đại lý: thông tin cá nhân, thông tin liên lạc, các giao dịch mà nhân viên đã thực hiện với các đại lý.

Quản lý tài chính

 •  Phần mềm có các chức năng quản lý doanh số, công nợ các đai lý theo tháng.
 • Quản lý quy định
 • Hỗ trợ người quản lý đưa ra các quy định như: số tiền nợ cho phép, số mặt hàng cho phép,số đại lý tối đa mỗi quận…

Một số hình ảnh đề tài và file báo cáo:

Source code kèm báo cáo đề tài quản lý đại lý c# sql server

Source code kèm báo cáo đề tài quản lý đại lý c# sql server

Source code kèm báo cáo đề tài quản lý đại lý c# sql server

Source code kèm báo cáo đề tài quản lý đại lý c# sql server

Source code kèm báo cáo đề tài quản lý đại lý c# sql server

Source code kèm báo cáo đề tài quản lý đại lý c# sql server

Source code kèm báo cáo đề tài quản lý đại lý c# sql server

Source code kèm báo cáo đề tài quản lý đại lý c# sql server

Source code kèm báo cáo đề tài quản lý đại lý c# sql server

Source code kèm báo cáo đề tài quản lý đại lý c# sql server

Source code kèm báo cáo đề tài quản lý đại lý c# sql server

Source code kèm báo cáo đề tài quản lý đại lý c# sql server

Một số code gần giống bạn có thể tải thêm ở đây:

Đồ án đề tài quản lý đại lý c# sql server có báo cáo

Báo cáo cuối ký quản lý đại lý c# wpf full source code và báo cáo

1 review for Source code kèm báo cáo đề tài quản lý đại lý c# sql server

 1. 5 trên 5

  :

  code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án

Thêm đánh giá