Source code c# kèm báo cáo quản lý hồ sơ bệnh án

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code c# kèm báo cáo quản lý hồ sơ bệnh án. Đây là đồ án hay cho các bạn đang học c# tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#. Download source code c# tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code c# kèm báo cáo quản lý hồ sơ bệnh án

Source code c# kèm báo cáo quản lý hồ sơ bệnh án

Source code c# kèm báo cáo quản lý hồ sơ bệnh án

Source code c# kèm báo cáo quản lý hồ sơ bệnh án

Source code c# kèm báo cáo quản lý hồ sơ bệnh án

Source code c# kèm báo cáo quản lý hồ sơ bệnh án

Source code c# kèm báo cáo quản lý hồ sơ bệnh án có nội dung báo cáo như sau:

 1. TÌM HIỂU LÝ THUYẾT.. 6
 2. Giới Thiệu Tổng Quan Về WCF.. 6

1.1.     Windows Communication Foundation (WCF) là gì?. 6

1.2.     Tại sao sử dụng WCF?. 6

1.3.     Kiến trúc của WCF. 7

1.3.1      Các contracts (Các hiệp nghị). 7

1.3.2      Runtime service (Dịch vụ thực thi). 8

1.3.3      Message (Bản tin). 9

1.3.4      Host and activation (Chứa và kích hoạt). 9

1.4.     Các tính năng của WCF. 10

1.4.1      Transaction (Giao dịch). 10

1.4.2      Host (Chứa). 10

1.4.3      Bảo mật 10

1.5.     Công cụ phát triển với WCF. 10

1.6.     Ví dụ đầu tiên với WCF. 11

1.7.     Sử dụng công cụ WCF Test Client để debug dịch vụ WCF. 16

 1. Mô Hình Lập Trình Với WCF.. 18

2.1.     Sử dụng phương pháp hướng đối tượng hay hướng dịch vụ?. 18

2.2.     Service Model (Mô hình dịch vụ). 19

2.3.     Các phương pháp lập trình với WCF. 22

2.3.1      Declarative programming (Phương pháp khai báo). 22

2.3.2      Explicit programming (Phương pháp lập trình trực tiếp). 23

2.3.3      Phương pháp sử dụng tập tin cấu hình. 24

2.4.     Xây dựng một dịch vụ WCF. 26

2.4.1      Cài đặt WCF. 26

2.4.1.1    .NET Framework 3.5 SP1. 26

2.4.1.2    Visual Studio 2008 SP1. 26

2.4.2      Tạo dịch vụ WCF đầu tiên của bạn. 26

2.4.2.1    Tạo ứng dụng phía server. 26

2.4.2.2    Phát hành thông tin về dịch vụ. 34

2.4.2.3    Tạo ứng dụng phía client 39

2.4.3      Cách khác để tạo tham chiếu ở client 41

 1. Services trong WCF.. 42

3.1.     Các phép hành xử dịch vụ (Service Behaviors). 42

3.1.1      Lớp thuộc tính ServiceBehavior. 43

3.1.2      Lớp thuộc tính OperationBehavior. 45

3.2.     Xử lý lỗi 45

3.2.1      Ví dụ xử lý lỗi sử dụng FaultContract 46

 1. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH.. 49
 2. Mô tả hệ thống. 49

1.1.     Đối tượng sử dụng hệ thống. 52

1.2.     Yêu cầu chức năng. 52

1.3.     Yêu cầu phi chức năng. 52

1.4.     Kiến trúc hệ thống. 53

 1. Phân Tích – Thiết Kế Theo Chức Năng. 53

2.1.     Use Case Diagram.. 53

2.2.     Xác định Use Case Tổng Quát 54

2.3.     Biểu đồ phân rã chức năng của hệ thống. 54

2.3.1.  Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh. 55

2.3.2.  Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh. 56

2.3.3.  Sơ đồ phân rã chức năng quản lý hồ sơ bệnh án. 56

2.3.4.  Sơ đồ phân rã chức năng tìm kiếm.. 57

2.3.5.  Sơ đồ phân rã chức năng báo cáo thống kê. 57

2.4.     Đặc tả Use Case. 58

2.4.1.  Bác Sĩ Đăng Nhập: 58

2.4.2.  Đăng xuất: 58

2.4.3.  Tìm kiếm hồ sơ bệnh án theo loại giám định. 58

2.4.4.  Tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân theo cơ quan giới thiệu. 59

2.4.5.  Tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân theo tình trạng bệnh nhân. 60

2.4.6.  Tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân theo địa chỉ 60

2.4.7.  Thống kê bệnh nhân theo dân tộc. 61

2.4.8.  Thống kê theo loại giám định. 62

2.4.9.  Quản Lý Bệnh Nhân/ Bệnh Án. 62

2.4.10.     GetData(hiển thị tất cả thông tin bệnh nhân/bệnh án). 63

2.4.11.     Đối tượng chứa thông tin bệnh nhân/ bệnh án. 64

 1. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu. 65

3.1.     Các Thực Thể. 65

3.2.     Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu. 66

III.   Hiện Thực:. 71

 1. Các màn hình chính của chương trình. 71

1.1.     Giao diện chính của chương trình. 71

1.2.     Giao diện đăng nhập. 72

1.3.     Giao diện quản lý bệnh nhân. 73

1.4.     Giao diện quản lý bệnh án. 73

1.5.     Giao diện Tìm kiếm theo tiêu chí bệnh nhân. 74

 1. Vài đoạn mã trong Coding. 76

2.1.     Service cung cấp chức năng thêm dữ liệu. 76

2.2.     Service cung cấp chức năng tìm kiếm theo tên bệnh nhân. 77

2.3.     Cách thức lấy dữ liệu phía client 77

2.4.     Cách cài đặt và chạy chương trình. 78

2.5.     Tạo dịch vụ WCF. 78

2.6.     Thêm chức năng cho dịch vụ. 79

2.7.     Thiết lập dịch vụ WCF sử dụng wsHttpBinding với Windows Authentication và Message  84

2.8.     Tạo ứng dụng client 85

2.9.     Thêm tham chiếu tới dịch vụ WCF cho client 85

2.10.    Thêm chức năng cho client 86

1 review for Source code c# kèm báo cáo quản lý hồ sơ bệnh án

 1. 5 trên 5

  :

  Quá hay bạn ơi

Thêm đánh giá