Source code app quản lý chi tiêu java Android có báo cáo

Source code app quản lý chi tiêu java Android có báo cáo. Đây là code hay cho các bạn đang học lập trình java tham khảo làm đồ án tốt nghiepj sử dụng java.

Mô tả chi tiết

Source code app quản lý chi tiêu java Android có báo cáo 11

Source code app quản lý chi tiêu java Android có báo cáo 11

Source code app quản lý chi tiêu java Android có báo cáo 11

Source code app quản lý chi tiêu java Android có báo cáo 11

Source code app quản lý chi tiêu java Android có báo cáo 11

Source code app quản lý chi tiêu java Android có báo cáo 11

Source code app quản lý chi tiêu java Android có những nội dung sau:

-Thêm sửa xoá các khoản thu chi : tiền nhà , tiền điện, làm thêm ….
-Thêm sửa xóa : từng đợt giao dịch.

Giao diện 3 TAB : Thu chi , thống kê, cài đặt:

 >Tab thu chi : Hiển thị số dư các tài khoản : Tiền mặt, Tiết kiệm, Thẻ tín dụng và tổng số dư hiện có. Các nút thêm giao dịch , thông tin tài khoản theo ngày tuần tháng năm
 >Tab thống kê : hiển thị Tổng thu, tổng chi với từng khoản thu chi theo tiêu chí : Ngyaf, tuần ,tháng ,năm.
 >Tab các đặt : cấu hình quản lí các loại thu chi : mua sắm,tiền điện nước, lương ….

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code app quản lý chi tiêu java Android có báo cáo”