Souce code ASP .NET MVC 5 cho website bán hàng (bán đồ da) có báo cáo

Souce code ASP .NET MVC 5 cho website bán hàng (bán đồ da) phục vụ cho sinh viên nghiên cứu học tập ASP .NET MVC 5, entity framework, tham khảo làm bài tập lớn.

Mô tả chi tiết

Một số hình ảnh website bán hàng và file báo cáo:

Souce code ASP .NET MVC 5 cho website bán hàng (bán đồ da)

Souce code ASP .NET MVC 5 cho website bán hàng (bán đồ da)

Souce code ASP .NET MVC 5 cho website bán hàng (bán đồ da)

Souce code ASP .NET MVC 5 cho website bán hàng (bán đồ da)

Souce code ASP .NET MVC 5 cho website bán hàng (bán đồ da)

Souce code ASP .NET MVC 5 cho website bán hàng (bán đồ da)

Souce code ASP .NET MVC 5 cho website bán hàng (bán đồ da)

Souce code ASP .NET MVC 5 cho website bán hàng (bán đồ da)

Hướng dẫn cài đặt website bán hàng:

Công cụ cần có:

– visual studio bản 2019

– sql server

Cài đặt:

– mở file ShopDoDa.sql trong thư mục db_backup trong SQL server và nhấn execute để tạo database

– mở project bằng visual studio:

+ Mở file Web.config và kéo đến dòng cuối cùng

+ Bạn sửa lại chuỗi:  DESKTOP-S6JTEFA\SQLEXPRESS thành tên server sql máy bạn

+ run project

Một số source code asp.net mvc5 khác bạn có có thể tham khảo thêm:

Xây dựng website bán hàng code asp.net mvc kèm báo cáo

Tải source code website bán hoa online asp.net mvc có báo cáo siêu hay

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Souce code ASP .NET MVC 5 cho website bán hàng (bán đồ da) có báo cáo”