Tải source code website bán hoa online asp.net mvc có báo cáo siêu hay

Tải source code website bán hoa online asp.net mvc kết nối sql server  với nhiều tính năng hay. Trong code có đây đủ file báo cáo  cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Website bán hoa online asp.net mvc có những chưc năng như sau:

-Hệ thống phải cập nhật, lưu trữ được tất cả các thông tin chi tiết về đơn hàng,
danh mục, …
-Cập nhật theo danh mục
-Nhập đơn hàng
-Tự động xử lý đặt hàng
-Cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin sản phẩm.

Một số hình ảnh website :

Tải source code website bán hoa online asp.net mvc có báo cáo siêu hay

Tải source code website bán hoa online asp.net mvc có báo cáo siêu hay

Tải source code website bán hoa online asp.net mvc có báo cáo siêu hay

Tải source code website bán hoa online asp.net mvc có báo cáo siêu hay

Tải source code website bán hoa online asp.net mvc có báo cáo siêu hay

Tải source code website bán hoa online asp.net mvc có báo cáo siêu hay

Tải source code website bán hoa online asp.net mvc có báo cáo siêu hay

Tải source code website bán hoa online asp.net mvc có báo cáo siêu hay

Tải source code website bán hoa online asp.net mvc có báo cáo siêu hay

Tải source code website bán hoa online asp.net mvc có báo cáo siêu hay

Tải source code website bán hoa online asp.net mvc có báo cáo siêu hay

Tải source code website bán hoa online asp.net mvc có báo cáo siêu hay

Một số source code asp.net mvc gần giống bạn có thể tham khảo:

Source code đồ án website bán sách online asp.net mvc

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code website bán hoa online asp.net mvc có báo cáo siêu hay”