Share source code website bán giầy online php – Laravel có báo cáo

Code website bán giầy hay cho các bạn tham khảo. Hướng dẫn cài đặt các bạn vào .env chỉnh lại cấu hình cho đúng sau đó vào database xem user và pass đăng nhập phần quản trị website. Hộ trợ cài đặt khi các bạn tải code.

Link demo: https://youtu.be/pHw-UvEArbM

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Code website bán giầy viết bằng php – Laravel có những chức năng chính như sau:

Chức năng quản trị:Thực hiện chức năng quản trị hệ thống website.

 • Đăng nhập: Cho phép quản trị và người dùng đăng nhập.
 • Cập nhật người dùng: Cho phép quản trị sửa, xóa, phân quyền người dùng trong website

Chức năng quản lý sản phẩm: Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm.

 • Cập nhật danh mục: Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa danh mục.
 • Cập nhật sản phẩm: Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa sản phẩm

Chức năng quản lý hóa đơn: Thực hiên chức năng quản lý các đơn đặt hàng, xử lý và giao hàng khi khách hàng thanh toán.

 • Cập nhật hóa đơn: Mội số hóa đơn bị lỗi hoặc hóa đơn rác sẽ được xóa bỏ.
 • Xử lý hóa đơn: Kiểm tra đơn hàng nếu thông tin chính xác thì giao hàng, còn không thì báo cho khách hàng đó.

Chức năng quản lý góp ý và tin tức: Thực hiện chức năng quản lý ý kiến của khách hàng và tin tức.

 • Cập nhật tin tức: Quản trị viện có thể thêm, sửa, xóa tin tức.
 • Xử lý ý kiến: Một số ý kiến rác sẽ được quản trị viện xóa bỏ.

Chức năng tìm kiếm: Cho phép khách hàng tìm kiếm nhanh sản phẩm mình cần tìm.

 • Tìm kiếm theo tên sản phẩm: Cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo tên.
 • Tìm kiếm theo khoảng giá sản phẩm: Cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo 1 khoảng giá nào đó.

Chức năng thống kê: Đưa ra các thông tin về sản phẩm bán chạy, sản phẩm mới và đơn hàng.

 • Thống kê sản phẩm bán chạy: Đưa ra thông tin các sản phẩm bán được nhiều nhất.
 • Thống kê đơn đặt hàng: Đưa ra thông tin đơn hàng và chi tiết.
 • Thống kê sản phẩm mới: Đưa ra thông tin những sản phẩm mới nhập về.

Một số hình ảnh file báo cáo và website:

Video demo:

Share source code website bán giầy online php - Laravel có báo cáo

Share source code website bán giầy online php – Laravel có báo cáo

Share source code website bán giầy online php - Laravel có báo cáo

Share source code website bán giầy online php – Laravel có báo cáo

Share source code website bán giầy online php - Laravel có báo cáo

Share source code website bán giầy online php – Laravel có báo cáo

Share source code website bán giầy online php - Laravel có báo cáo

Share source code website bán giầy online php – Laravel có báo cáo

Share source code website bán giầy online php - Laravel có báo cáo

Share source code website bán giầy online php – Laravel có báo cáo

Share source code website bán giầy online php - Laravel có báo cáo

Share source code website bán giầy online php – Laravel có báo cáo

Share source code website bán giầy online php - Laravel có báo cáo

Share source code website bán giầy online php – Laravel có báo cáo

Một số source code php laravel khác bạn có thể tham khảo thêm:

Khóa luận tốt nghiệp xây dựng website bán hàng php laravel có báo cáo

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share source code website bán giầy online php – Laravel có báo cáo”