Share source code lập trình di động chia sẻ chuyến đi React Native có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

code lập trình di động chia sẻ chuyến đi React Native . Đay là đồ án hay cho các bạn tham khảo . Trong code có đầy đủ file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Code lập trình di động chia sẻ chuyến đi React Native Xây dựng với:

 • React Native – React Native là framework xây dựng ứng dụng di động native sử dụng Javascript do Facebook phát hành.
 • Flux – Flux là một kiến trúc mà Facebook sử dụng trong khi làm việc với React.
 • ReduxJS – ReduxJS là một thư viện Javascript giúp tạo thành một lớp quản lý trạng thái của ứng dụng.
 • React Native Map – React Native Map là một component hỗ trợ cho cả Android và IOS trong việc thao tác với bản đồ.
 • Mlab (MongoDB) – mLab là một dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây, lưu trữ cơ sở dữ liệu MongoDB.

Các chức năng chính của ứng dụng:

 •  Màn hình giới thiệu.
 •  Màn hình đăng nhập.
 •  Màn hình đăng ký.
 •  Màn hình hiển thị Map.
 •  Màn hình đặt lịch: 23
 •  Màn hình chọn lịch.
 •  Màn hình xem thông tin
 •  Màn hình sửa thông tin cá nhân.
 •  Màn hình quên mật khẩu.

Một số hình ản file báo cáo và ứng dụng:

Share source code lập trình di động chia sẻ chuyến đi React Native có báo cáo

Share source code lập trình di động chia sẻ chuyến đi React Native có báo cáo

Share source code lập trình di động chia sẻ chuyến đi React Native có báo cáo

Share source code lập trình di động chia sẻ chuyến đi React Native có báo cáo

Share source code lập trình di động chia sẻ chuyến đi React Native có báo cáo

Share source code lập trình di động chia sẻ chuyến đi React Native có báo cáo

Share source code lập trình di động chia sẻ chuyến đi React Native có báo cáo

Share source code lập trình di động chia sẻ chuyến đi React Native có báo cáo

Một số source code bạn có thể tham khảo:

Đề tài ứng dụng mobile shop online Javascript với Công nghệ react naive

 

1 review for Share source code lập trình di động chia sẻ chuyến đi React Native có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình di động

Thêm đánh giá