Share code website bán thực phẩm php – codeigniter

Đây là code website hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình website. Có hướng dẫn các bạn cài đặt khi mua code.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Đây là code website bán thực phẩm được viết bằng ngôn ngữ lập trình php trên nền tảng Codeigniter Framework với đầy đủ chức năng của một website bán hàng:

Hướng dẫn cài đặt:

  • application\config\database.php chỉnh lại cấu hình
  • Pass admin : 123456 ( các bạn vào database để xem)

Một số hình ảnh website:

Share code website bán thực phẩm php - codeigniterv

Share code website bán thực phẩm php – codeigniter

Share code website bán thực phẩm php - codeigniter

Share code website bán thực phẩm php – codeigniter

Share code website bán thực phẩm php - codeigniter

Share code website bán thực phẩm php – codeigniter

Share code website bán thực phẩm php - codeigniter

Share code website bán thực phẩm php – codeigniter

Share code website bán thực phẩm php - codeigniter

Share code website bán thực phẩm php – codeigniter

Share code website bán thực phẩm php - codeigniter

Share code website bán thực phẩm php – codeigniter

Một số source code php – codeigniter khác bạn có thể tham khảo:

Share code website bán hàng thời trang php thuần có video hướng dẫn cài đặt

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share code website bán thực phẩm php – codeigniter”