Share code website bán máy tính php thuần full data chuẩn seo

Share code website bán máy tính php thuần full data chuẩn seo. Đây là code đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình php. Có đầy đủ chức năng giỏ hàng, chi tiết sản phầm … code đã test và chạy rất tốt. Download source code php tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Share code website bán máy tính php thuần full data chuẩn seo

Share code website bán máy tính php thuần full data chuẩn seo

Share code website bán máy tính php thuần full data chuẩn seo

Share code website bán máy tính php thuần full data chuẩn seo

Share code website bán máy tính php thuần full data chuẩn seo

Share code website bán máy tính php thuần full data chuẩn seo

Share code website bán máy tính php thuần full data chuẩn seo

Share code website bán máy tính php thuần full data chuẩn seo

Hướng dẫn cài đặt code website bán máy tính php thuần như sau:

  • import database
  • cấu hình trang: connect.php
  • Vào database xem user và pass đăng nhập quản trị website

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share code website bán máy tính php thuần full data chuẩn seo”