Share code đồ án quản lý nhà hàng c# sql server có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Code đồ án quản lý nhà hàng c# sql server có báo cáo. Đây là code đồ án môn phân tích thiết kế hệ thống với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp . code đã test chạy rất tốt trên vs 2027 sử dụng DotNetBar.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Code đồ án quản lý nhà hàng c# sql server có những tính năng sau : quản lý bán vé thanh toán, cấp thẻ khách hàng, quản lý thanh toán, quản lý phân công, phân công bếp trưởng, phân công bếp trưởng, quản lý món ăn, quản lý nhân viên, quản lý thu ngân, báo cáo thống kê và nhiều tính năng khác ….

Một số hình ảnh đồ án quản lý nhà hàng c#:

Share code đồ án quản lý nhà hàng c# sql server có báo cáo

Share code đồ án quản lý nhà hàng c# sql server có báo cáo

Share code đồ án quản lý nhà hàng c# sql server có báo cáo

Share code đồ án quản lý nhà hàng c# sql server có báo cáo

Share code đồ án quản lý nhà hàng c# sql server có báo cáo

Share code đồ án quản lý nhà hàng c# sql server có báo cáo

Share code đồ án quản lý nhà hàng c# sql server có báo cáo

Share code đồ án quản lý nhà hàng c# sql server có báo cáo

Share code đồ án quản lý nhà hàng c# sql server có báo cáo

Share code đồ án quản lý nhà hàng c# sql server có báo cáo

Đồ án gần giống bạn có thể tham khảo thêm:

Source code đề tài quản lý nhà hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Share source code quản lý nhà hàng c# full code database mysql

1 review for Share code đồ án quản lý nhà hàng c# sql server có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#

Thêm đánh giá