Đề tài phần mềm quản lý bán thuốc code c# giao diện đẹp có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đây là đề tài lập trình cơ sở dữ liệu siêu hay cho các bạn tham khảo. Trong đề tài có đầy đủ file báo cáo đặc biệt phần mềm có thêm chức năng xuất báo cáo bằng excel.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý bán thuốc có những chức năng nghiệp vụ như sau:

  • Chức năng: Nhập thuốc

Nhân viên lập phiếu nhập và gửi phiếu nhập đến nhà cung cấp để yêu cầu nhập thuốc. Nhà cung cấp tiếp nhận rồi xem xét tình trạng đơn thuốc xem có đủ loại và số lượng. Sau đó, chuyển thuốc đến nhà thuốc.

  • Chức năng: Bán thuốc

Khách hàng đến mua thuốc, thông báo bệnh tìnhrồi được nhân viên tư vấn, lấy thuốc, xuất hóa đơn, thu tiền, hoàn trả tiền thừa và giao thuốc; đồng thời, hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho khách.

  • Chức năng: Kiểm thuốc

Theo định kì, nhân viên kiểm kê lại số lượng thuốc đã bán và số lượng thuốc còn đang lưu trữ trong kho để có kế hoạch nhập thuốc và điều chỉnh lại số lượng thuốc.

  • Chức năng :Cập nhật thuốc mới và số lượng thuốc tồn

Sau khi kiểm thuốc trong kho, nếu loại thuốc nào đó không cần phải nhập thêm hoặc nếu thuốc đó còn tồn, thì thực hiện bán số thuốc cũ trước rồi mới bán đến thuốc mới nhập.

Một số hình ảnh phần mềm và file báo cáo:

Đề tài phần mềm quản lý bán thuốc code c# giao diện đẹp có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý bán thuốc code c# giao diện đẹp có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý bán thuốc code c# giao diện đẹp có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý bán thuốc code c# giao diện đẹp có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý bán thuốc code c# giao diện đẹp có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý bán thuốc code c# giao diện đẹp có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý bán thuốc code c# giao diện đẹp có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý bán thuốc code c# giao diện đẹp có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý bán thuốc code c# giao diện đẹp có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý bán thuốc code c# giao diện đẹp có báo cáo

Một số source code c# khác bạn tham khảo thêm:

Source code phần mềm quản lý cửa hàng thuốc c# kết nối sql

Báo cáo cuối kỳ phần mềm quản lý phòng mạch c# wpf có báo cáo

1 review for Đề tài phần mềm quản lý bán thuốc code c# giao diện đẹp có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Đề tài phần mềm quản lý bán thuốc code c#

Thêm đánh giá