Share code chương trình quản lý nhân sự – tiền lương bằng c# kết nối sql có báo cáo

Đây là báo cáo đồ án môn phân tích thiết kế hệ thống code đc viết bằng ngôn ngữ lập trình c#. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Chương trình quản lý nhân sự có nhưng chức năng chính như: quản lý nhân viên, quản lý hợp đồng, quản lý phòng ban, thông tin về đào tạo, thông tin về tuyển dụng lao động, thông tin về điều chuyển lao động, quản lý chấm công, quản lý chi lương, quản lý người dùng, báo cáo thống kê …

Một số hình ảnh demo và file báo cáo:

Share code chương trình quản lý nhân sự - tiền lương bằng c# kết nối sql có báo cáo

Share code chương trình quản lý nhân sự – tiền lương bằng c# kết nối sql có báo cáo

Share code chương trình quản lý nhân sự - tiền lương bằng c# kết nối sql có báo cáo

Share code chương trình quản lý nhân sự – tiền lương bằng c# kết nối sql có báo cáo

Share code chương trình quản lý nhân sự - tiền lương bằng c# kết nối sql có báo cáo

Share code chương trình quản lý nhân sự – tiền lương bằng c# kết nối sql có báo cáo

Share code chương trình quản lý nhân sự - tiền lương bằng c# kết nối sql có báo cáo

Share code chương trình quản lý nhân sự – tiền lương bằng c# kết nối sql có báo cáo

Share code chương trình quản lý nhân sự - tiền lương bằng c# kết nối sql có báo cáo

Share code chương trình quản lý nhân sự – tiền lương bằng c# kết nối sql có báo cáo

Một số source code c# quản lý nhân sự khác bạn có thể tham khảo thêm:

Share miễn phí code quản lý nhân sự viết bằng c# kết nối sql full chức năng

Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý nhân sự c# sql có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share code chương trình quản lý nhân sự – tiền lương bằng c# kết nối sql có báo cáo”