Quản lý bán hàng code c# sql có báo cáo hướng dẫn sử dụng

Chia sẻ code quản lý bán hàng code c# kết nối sql . Code đơn giản nhưng đầy đủ chức năng cho các bạn tham khảo . Trong code có file báo cáo kèm full code.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Đây là đồ án cuối ký môn lập trình c# hay cho các bạn tham khảo làm đồ án . Dưới đây là một số chức năng chính của đồ án quản lý bán hàng:

  • Quản lý bán hàng
  • Báo cáo doanh thu
  • Báo cáo hàng tiêu thụ
  • Bào cáo kho hàng
  • Quản lý nhập hàng
  • …..

Dưới đây là một số hình ảnh đồ án quản lý bán hàng:

Quản lý bán hàng code c# sql có báo cáo hướng dẫn sử dụng

Quản lý bán hàng code c# sql có báo cáo hướng dẫn sử dụng

Quản lý bán hàng code c# sql có báo cáo hướng dẫn sử dụng

Quản lý bán hàng code c# sql có báo cáo hướng dẫn sử dụng

Quản lý bán hàng code c# sql có báo cáo hướng dẫn sử dụng

Quản lý bán hàng code c# sql có báo cáo hướng dẫn sử dụng

Quản lý bán hàng code c# sql có báo cáo hướng dẫn sử dụng

Quản lý bán hàng code c# sql có báo cáo hướng dẫn sử dụng

Quản lý bán hàng code c# sql có báo cáo hướng dẫn sử dụng

Quản lý bán hàng code c# sql có báo cáo hướng dẫn sử dụng

Một số source code c# quản lý bán hàng khác bạn có thể tham khảo:

Báo cáo cuối ký code phần mềm quản lý bán hàng c# có báo cáo

Tải phần mềm quản lý bán hàng c# full code và báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Quản lý bán hàng code c# sql có báo cáo hướng dẫn sử dụng”