Đồ án phần mềm quản lý tính tiền và cửa hàng code c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải đồ án phần mềm quản lý tính tiền và cửa hàng code c# kết nối sql  với rất nhiều tính năng hay. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý tính tiền và cửa hàng có những chức năng chính sau:

 1. Chủ cửa hàng

– Đăng nhập

– Đổi mật khẩu

– Quản lý nhân viên (thêm, sửa, xoá)

– Quản lý đơn hàng (thêm, sửa, xoá, in hoá đơn)

– Quản lý kho (nhập, xuất, tồn kho)

– Quản lý danh sách sản phẩm (thêm, sửa, xoá)

– Quản lý thu chi

– Tính lương cho nhân viên

 1. Nhân viên bán hàng

– Đăng nhập

– Thêm hoá đơn

– In hoá đơn

 1. Nhân viên kho

– Đăng nhập

– Tạo phiếu nhập kho

– Tạo phiếu xuất kho

 1. Nhân viên giao hàng

– Đăng nhập

– Cập nhật tình trạng đơn hàng (đang giao hàng, đã giao hàng, tạm hoãn nhận hàng, huỷ đơn hàng, …)

 1. Máy in

– In hoá đơn

 1. Phần mềm Excel

– Xuất dữ liệu

Một số hình ảnh phần mềm:

Đồ án phần mềm quản lý tính tiền và cửa hàng code c# có báo cáo

Đồ án phần mềm quản lý tính tiền và cửa hàng code c# có báo cáo

Đồ án phần mềm quản lý tính tiền và cửa hàng code c# có báo cáo

Đồ án phần mềm quản lý tính tiền và cửa hàng code c# có báo cáo

Đồ án phần mềm quản lý tính tiền và cửa hàng code c# có báo cáo

Đồ án phần mềm quản lý tính tiền và cửa hàng code c# có báo cáo

Đồ án phần mềm quản lý tính tiền và cửa hàng code c# có báo cáo

Đồ án phần mềm quản lý tính tiền và cửa hàng code c# có báo cáo

Đồ án phần mềm quản lý tính tiền và cửa hàng code c# có báo cáo

Đồ án phần mềm quản lý tính tiền và cửa hàng code c#

Một số đồ án gần giống bạn có thể tham khảo:

Đồ án phần mềm quản lý nhà sách viết bằng c# có báo cáo siêu hay

1 review for Đồ án phần mềm quản lý tính tiền và cửa hàng code c# có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Đồ án phần mềm quản lý tính tiền và cửa hàng code c# có báo cáo

Thêm đánh giá