Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# kết nối sql . Trong đồ án có đầy đủ code, file báo cáo, sql rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# có những chức năng chính như sau:

1.1 Chức năng quản lý nhân sự

1.1.1. Quản lý hồ sơ lý lịch

 • Quản lý chi tiết thông tin của nhân viên: họ tên, ngày sinh, nơi sinh, quốc tịch, tôn giáo, CMND, quê quán, số điện thoại, email…
 • Quản lý thông tin về thành phần gia đình của nhân viên.
 • Quản lý thông tin về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, chính trị.
 • Quản lý quá trình công tác của nhân viên trước khi vào làm công ty cho đến hiện nay.

1.1.2. Quản lý điều chuyển công tác

 • Theo dõi quá trình làm việc của nhân viên trong nội bộ công ty. Tại các thời điểm nhân viên đó giữ chức vụ gì và làm việc ở phòng ban nào.

1.1.3. Quản lý quá trình công tác

 • Theo dõi quá trình công tác của nhân viên trong nội bộ công ty.

1.1.4. Quản lý các chuyến công tác

 • Theo dõi thông tin các chuyến công tác của các nhân viên trong công ty.

1.1.5. Quản lý về đào tạo

 • Theo dõi danh sách nhân viên được đào tạo, quá trình đào tạo, chi phí thực hiện công tác đào tạo.

1.1.6. Quản lý về tai nạn lao động

 • Theo dõi thông tin các tai nạn của nhân viên.
 • Chi phí thanh toán tai nạn.

1.1.7. Quản lý khen thưởng/kỷ luật

 • Theo dõi hình thức và nội dung khen thưởng/kỷ luật của nhân viên trong công ty.

1.1.8. Quản lý thôi việc

 • Theo dõi thông tin thôi việc của nhân viên và chi phí thanh toán thôi việc.

1.1.9. Quản lý thông tin các chính sách cho nhân viên

 • Theo dõi quyền lợi của nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Theo dõi chế độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng sức, ốm đau, thai sản…

1.2. Chức năng quản lý tiền lương

1.3. Chức năng quản lý hệ thống

 • Quản lý người dùng đăng nhập hệ thống.
 • Thay đổi mật khẩu người sử dụng.
 • Phân quyền người dùng
 • Chức năng kết nối và kiểm tra dữ liệu, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

1.4. Chức năng báo cáo

 • Báo cáo quản lý nhân sự:

+ Danh sách nhân viên trong công ty.

+ Danh sách thông tin nhân viên.

+ Danh sách nhân viên theo phòng ban.

+ Danh sách nhân viên được khen thưởng

+ Danh sách nhân viên bị kỷ luật

+ Danh sách nhân viên nghỉ việc

 • Báo cáo quản lý tiền lương:

+ Danh sách bảng lương nhân viên theo tháng

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm bạn có thể tham khảo thêm:

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

Một số luận văn tốt nghiệp khác bạn có thể tham khảo thêm:

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý hồ sơ giao việc nhân viên c# có báo cáo

Source code phần mềm quản lý nhân sự tiền lương c# Có báo cáo

1 review for Luận văn tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương c# full code và báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#

Thêm đánh giá