Khóa luận tốt nghiệp website tìm kiếm cửa hàng công nghệ MERN STACK VÀ GOOGLE MAPS API

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Khóa luận tốt nghiệp website tìm kiếm cửa hàng  JavaScript Object Notation – công nghệ MERN STACK VÀ GOOGLE MAPS API. Code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Website tìm kiếm cửa hàng từ sản phẩm có các chức năng cơ bản:
– Đăng ký/Đăng nhập/Đăng xuất.
– Đăng nhập nhanh bằng Google/Facebook.
– Quản lý tài khoản (Xem/Cập nhật thông tin, đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu).
– Tìm kiếm cửa hàng có sẵn sản phẩm. Nhận thông báo khi không tìm thấy sản phẩm.
– Định vị và chọn vị trí khu vực muốn tìm kiếm sản phẩm.
– Xem chi tiết sản phẩm.
– Xem thông tin cửa hàng.
– Đánh giá sản phẩm.
– Tạo cửa hàng, Thêm sản phẩm vào cừa hàng.
– Cập nhật sản phẩm.
– Quản lý cửa hàng.
– Thống kê.

Một số hình ảnh khóa luận:

Khóa luận tốt nghiệp website tìm kiếm cửa hàng - công nghệ MERN STACK VÀ GOOGLE MAPS API

Khóa luận tốt nghiệp website tìm kiếm cửa hàng – công nghệ MERN STACK VÀ GOOGLE MAPS API

Khóa luận tốt nghiệp website tìm kiếm cửa hàng - công nghệ MERN STACK VÀ GOOGLE MAPS API

Khóa luận tốt nghiệp website tìm kiếm cửa hàng – công nghệ MERN STACK VÀ GOOGLE MAPS API

Khóa luận tốt nghiệp website tìm kiếm cửa hàng - công nghệ MERN STACK VÀ GOOGLE MAPS API

Khóa luận tốt nghiệp website tìm kiếm cửa hàng – công nghệ MERN STACK VÀ GOOGLE MAPS API

Khóa luận tốt nghiệp website tìm kiếm cửa hàng - công nghệ MERN STACK VÀ GOOGLE MAPS API

Khóa luận tốt nghiệp website tìm kiếm cửa hàng – công nghệ MERN STACK VÀ GOOGLE MAPS API

Khóa luận tốt nghiệp website tìm kiếm cửa hàng - công nghệ MERN STACK VÀ GOOGLE MAPS API

Khóa luận tốt nghiệp website tìm kiếm cửa hàng – công nghệ MERN STACK VÀ GOOGLE MAPS API

1 review for Khóa luận tốt nghiệp website tìm kiếm cửa hàng công nghệ MERN STACK VÀ GOOGLE MAPS API

  1. 5 trên 5

    :

    code hay cho các bạn tham khảo

Thêm đánh giá