Full source code website tin tức php thuần chuẩn seo

Full source code website tin tức php thuần chuẩn seo. Với nhiều tính năng hoàn thiện rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng php. Download source code php tại 123code.vn.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Full source code website tin tức php thuần chuẩn seo

Full source code website tin tức php thuần chuẩn seo

Full source code website tin tức php thuần chuẩn seo

Full source code website tin tức php thuần chuẩn seo

Full source code website tin tức php thuần chuẩn seo

Full source code website tin tức php thuần chuẩn seo

Full source code website tin tức php thuần chuẩn seo

Full source code website tin tức php thuần chuẩn seo

Full source code website tin tức php thuần chuẩn seo:

Hướng dẫn cài đặt:

Add database

Buoc1: WebsiteTinTuc\site\database\database.php

Buoc2: WebsiteTinTuc\admin\ad_site\ad_database\databse.php chỉnh kết nối admin

http://127.0.0.1/WebsiteTinTuc/admin/

User : danhxuanthua@gmail.com
Pass: 12345678

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Full source code website tin tức php thuần chuẩn seo”