Full source code và báo cáo website bán hàng php – Báo cáo tốt nghiệp

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Full source code và báo cáo website bán hàng php – Báo cáo tốt nghiệp. Đây là báo cáo đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình php rất hay cho các bạn tham khảo. Download source code php tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Full source code và báo cáo website bán hàng php - Báo cáo tốt nghiệp

Full source code và báo cáo website bán hàng php – Báo cáo tốt nghiệp

Full source code và báo cáo website bán hàng php - Báo cáo tốt nghiệp

Full source code và báo cáo website bán hàng php – Báo cáo tốt nghiệp

Full source code và báo cáo website bán hàng php - Báo cáo tốt nghiệp

Full source code và báo cáo website bán hàng php – Báo cáo tốt nghiệp

Full source code và báo cáo website bán hàng php - Báo cáo tốt nghiệp

Full source code và báo cáo website bán hàng php – Báo cáo tốt nghiệp

Source code và báo cáo website bán hàng php cài đặt như sau:

  • import database
  • cấu hình trang: config.php
  • Vào database xem user và pass đăng nhập quản trị

1 review for Full source code và báo cáo website bán hàng php – Báo cáo tốt nghiệp

  1. 5 trên 5

    :

    Full source code và báo cáo website bán hàng php

Thêm đánh giá