Code ứng dụng quản lý bán hàng cửa hàng coffee c# full báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Code ứng dụng quản lý bán hàng cửa hàng coffee c# full báo cáo. Đây là code đồ án môn lập trình c# rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp. Với các chức năng nghiệp vụ như quản lý sản phẩm, quản lý hóa đơn, xuất danh sách …. các bạn tải code về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh code ứng dụng quản lý bán hàng cửa hàng coffee c#:

Code ứng dụng quản lý bán hàng cửa hàng coffee c#

Code ứng dụng quản lý bán hàng cửa hàng coffee c#

Code ứng dụng quản lý bán hàng cửa hàng coffee c#

Code ứng dụng quản lý bán hàng cửa hàng coffee c#

Code ứng dụng quản lý bán hàng cửa hàng coffee c#

Code ứng dụng quản lý bán hàng cửa hàng coffee c#

Code ứng dụng quản lý bán hàng cửa hàng coffee c#

Code ứng dụng quản lý bán hàng cửa hàng coffee c#

Code ứng dụng quản lý bán hàng cửa hàng coffee c#

Code ứng dụng quản lý bán hàng cửa hàng coffee c#

Các chức năng chính Code ứng dụng quản lý bán hàng cửa hàng coffee c#:

1. Quản lý đăng nhập
Trong hệ thống sẽ có 2 cấp sử dụng đối với người dùng là admin và member. Chức
năng của từng cấp độ sử dụng hệ thống sẽ khác nhau tránh trường hợp thay đổi, xóa
mất dữ liệu gốc.
– Admin có quyền truy cập và thêm , sửa , xóa, sắp xếp, tìm kiếm cơ sở dữ liệu
khi cần thiết. Ứng dụng tồn tại duy nhất một tài khoản admin.
– Các member chỉ được quyền truy cập và xem thông tin được hiển thị trên ứng
dụng và chỉ có thể sửa một vài dữ liệu cá nhân cho phép.
2. Admin
2.1. Quản lý thông tin nhân viên và danh sách các tài khoản
– Xem danh sách nhân viên, danh sách tài khoản.
– Cập nhật thông tin cần thiết của nhân viên mới vào làm hoặc nhân viên nghỉ
việc
– Thêm: đầy đủ thông tin nhân viên. (Mã nhân viên sẽ được tạo tự động bằng cú
pháp NV + số tăng tự động bắt đầu từ 01. Riêng trường username khi thêm dữ liệu
cho nhân viên thì đồng thời username đăng nhập hệ thống cũng sẽ tự động tạo mới
theo cú pháp: tên nhân viên bỏ dấu + mã nhân viên và chuyển đổi toàn bộ thành chữ
thường, password mặc định sẽ là “123456”).
– Sửa: khi có sự sai sót trong quá trình điền thông tin nút lệnh này cho phép
người nhập có thể sửa bất kỳ một thông tin nào (Không cho phép sửa mã nhân viên,
và khi cập nhật tên cho nhân viên thì đồng thời username đăng nhập hệ thống cũng
sẽ tự động cập nhật mới theo cú pháp: tên nhân viên bỏ dấu + mã nhân viên và
chuyển đổi toàn bộ thành chữ thường ).
– Xóa: xóa toàn bộ thông tin nhân viên được chọn. Đồng thời tài khoản đăng
nhập của nhân viên trong ứng dụng cũng bị xóa đi. Đối với tài khoản admin sẽ
không được phép xóa khỏi hệ thống.
– Tìm kiếm thông tin nhân viên theo tiêu chí cho trước (theo mã nhân viên hoặc
tên nhân viên).
– Sắp xếp danh sách nhân viên (theo mã nhân viên hoặc tên nhân viên).
2.2. Quản lý sản phẩm của cửa hàng
– Thêm: thêm loại sản phẩm mới
– Thêm sản phẩm mới tương ứng với loại sản phẩm có trước đó.
– Sửa: sửa thông tin của sản phẩm, loại sản phẩm.
– Xóa: xóa thông tin của loại sản phẩm, sản phẩm nào đó khi được chọn. Đối
với loại sản phẩm khi tiên hành xóa thì những sản phẩm thuộc loại sản phẩm đó
cũng sẽ bị xóa theo.
– Tìm kiếm thông tin loại sản phẩm, sản phẩm theo tiêu chí cho trước.
– Sắp xếp danh sách các sản phẩm.
– Xem số lượng hàng còn trong kho.
– Xem toàn bộ danh sách sản phẩm có trong kho.
3. Nhân viên
– Thực hiện bán sản phẩm, lưu vào hóa đơn. Đối với hóa đơn sẽ tồn tại mặc
định trong ứng dụng một hóa đơn sẵn với mã nhân viên là Admin, tổng tiền bằng 0,
mã hóa đơn sẽ tự động tăng và bắt đầu từ 1.
– Thanh toán hóa đơn. Trong trường hợp chưa nhập số tiền khách trả thì sẽ
thông báo có tiếp tục thanh toán không? Nếu chọn tiếp tục thì sẽ nhập số tiền khách
trả. Ngược lại nếu chọn không tiếp tục thanh toán thì nó dữ liệu hóa đơn đang chuẩn
bị thanh toán.
– Xem thông tin cá nhân
– Xem lại danh sách các chi tiết hóa đơn do nhân viên đó bán.
– Sửa thông tin cá nhân khi có sai sót trong quá trình nhập dữ liệu.
– Thay đổi thông tin password của cá nhân nhân viên.

 

Một số source code c# gần giống bạn có thể tham khảo ở đây:

Share source code phần mềm quản lý quán cafe c# full data và báo cáo

Source code phần mềm quản lý quán cafe c# wpf full báo cáo và data mysql

 

1 review for Code ứng dụng quản lý bán hàng cửa hàng coffee c# full báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Code hay quá bạn ơi

Thêm đánh giá