Code đồ án tốt nghiệp quản lý sinh viên thực tập asp.net – mvc có báo cáo

Code đồ án tốt nghiệp quản lý sinh viên thực tập asp.net – mvc có báo cáo. đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp .

Mô tả chi tiết

Code đồ án tốt nghiệp quản lý sinh viên thực tập asp.net - mvc có báo cáo

Code đồ án tốt nghiệp quản lý sinh viên thực tập asp.net – mvc có báo cáo

Code đồ án tốt nghiệp quản lý sinh viên thực tập asp.net – mvc có nhưng tính năng sau:

 • Sinh viên:
 • Tra cứu thông tin sinh viên, giảng viên
 • Đăng ký nguyện vọng thực tập
 • Báo cáo thực tập cho giảng viên
 • Xem điểm số, đánh giá của giảng viên
 • Giảng viên:
 • Tra cứu thông tin sinh viên, giảng viên
 • Trao đổi thông tin với sinh viên
 • Cho điểm, đánh giá sinh viên
 • Cán bộ giáo vụ:
 • Quản lý thông tin sinh viên, giảng viên, thực tập, công ty liên kết
 • Mở, đóng kỳ đăng ký nguyện vọng thực tập
 • Xử lý nguyện vong thực tập
 • Tổng hợp, thống kê kết quả thực tập của sinh viên

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Code đồ án tốt nghiệp quản lý sinh viên thực tập asp.net – mvc có báo cáo”