Code phần mềm quản lý ký túc xá sinh viên c# có báo cáo kèm theo

Code phần mềm quản lý ký túc xá sinh viên c# có báo cáo kèm theo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#

Mô tả chi tiết

Code phần mềm quản lý ký túc xá sinh viên c# có báo cáo kèm theo

Code phần mềm quản lý ký túc xá sinh viên c# có báo cáo kèm theo

Code phần mềm quản lý ký túc xá sinh viên c# có báo cáo kèm theo

Code phần mềm quản lý ký túc xá sinh viên c# có báo cáo kèm theo

Code phần mềm quản lý ký túc xá sinh viên c# có những chức năng chính sau:

  • Thông tin lí lịch sinh viên
  • Hoạt động của từng sinh viên
  • Cập nhật học lực của sinh viên qua các kỳ
  • Hỗ trợ khen thưởng cho sinh viên nghèo vượt khó
  • Thống kê điện nước theo từng phòng
  • Lập hóa đơn điệ nước
  • Đảm bảo cơ sở dữ liệu bảo mật và có độ tin cậy cao
  • Tra cứu, thống kê kết quả,…

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Code phần mềm quản lý ký túc xá sinh viên c# có báo cáo kèm theo”