Code phần mềm quản lý bán sách c# sql

Code phần mềm quản lý bán sách c# kết nối sql có đầy đủ file báo cáo cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Code phần mềm quản lý bán sách viết bằng ngôn ngữ lập trình c# kết nối sql có báo cáo kèm theo với nhiều chức năng hay cho các bạn sinh viên tham khảo làm đồ án cuối kỳ hoặc làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Code phần mềm quản lý bán sách có những chức năng chính như sau:

  • Quản lý sách ( thêm sách mới, cập nhật sách).
  • Quản lý nhân viên ( Thêm, xóa , sửa nhân viên).
  • Quản lý tác giả.
  • Quản lý thể loại sách.
  • Quản lý nhà xuất bản.
  • Quản lý phiếu nhập hàng.
  • Quản lý hóa đơn bán sách.
  • Lập hóa đơn bán sách.
  • Báo cáo nhập kho, báo cáo doanh thu, thống kê tồn kho.
  • Tạo biểu đồ thống kê

Trong code có phần hướng dẫn cài đặt cho các bạn tham khảo.

Link Fanpage 123code.vn: Tại đây 

Ảnh demo:

Code phần mềm quản lý bán sách c# sql

Code phần mềm quản lý bán sách c# sql

Code phần mềm quản lý bán sách c# sql

Code phần mềm quản lý bán sách c# sql

Code phần mềm quản lý bán sách c# sql

Code quản lý bán sách c# sql

Code phần mềm quản lý bán sách c# sql

Code phần mềm quản lý bán sách c# sql

Code phần mềm quản lý bán sách c# sql

Code quản lý bán sách c# sql

Code quản lý nhà sách bằng c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Code quản lý thư viện c# đề tài môn thực tập cơ sở dữ liệu

Đồ án nhập môn công nghệ phần mềm quản lý thư viện c# sql có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Code phần mềm quản lý bán sách c# sql”