Code Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Bằng Php thuần miễn phí

Code phần mềm quản lý bán hàng bằng php. được tối ưu Source code nên hệ thống load rất nhanh. Các chức năng được mô tả cụ thể nên rất dễ phát triển lên các dự án Phần mềm quản lý bán hàng khác.

Mô tả chi tiết

Code Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Bằng Php thuần

Code Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Bằng Php thuần

Phần mềm quản lý bán hàng bằng php gồm có các chức năng như sau:

  1. Quản lý doanh số bán hàng
  2. Quản lý hàng hóa và nhà cung cấp.
  3. In hóa đơn.
  4. Quản lý Người dùng.
  5. Quản lý danh mục hàng hóa.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Code Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Bằng Php thuần miễn phí”