Code Luận văn tốt nghiệp hệ thống đặt hàng dùng trên di động php

Code Luận văn tốt nghiệp hệ thống đặt hàng dùng trên di động php có báo cáo đồ án nay rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng php.

Mô tả chi tiết

Code Luận văn tốt nghiệp hệ thống đặt hàng dùng trên di động phpq

Code Luận văn tốt nghiệp hệ thống đặt hàng dùng trên di động php

Code Luận văn tốt nghiệp hệ thống đặt hàng dùng trên di động php

Code Luận văn tốt nghiệp hệ thống đặt hàng dùng trên di động php

Code Luận văn tốt nghiệp hệ thống đặt hàng dùng trên di động php

Code Luận văn tốt nghiệp hệ thống đặt hàng dùng trên di động php

 

Code Luận văn tốt nghiệp hệ thống đặt hàng dùng trên di động php có nội dung sau:

Xây dựng thành công hệ thống đặt hàng sử dụng điện thoại di động đáp ứng những mục tiêu đã đề ra:

  • Web Application cung cấp các chức năng quản lý và điều hành hệ thống sử dụng thông qua trình duyệt web nên rất tiện dụng và nhanh chóng.
  • Lưu trữ dữ liệu đơn hàng có thể được sữ dụng bằng các phần mềm kế toán tự xây dựng.
  • Tiếp nhận, xử lý thông tin yêu cầu phục vụ của khách hàng, tiến hành phân phối nhân viên giao hàng.
  • Cho phép thêm các sản phẩm để người dùng có thể đặt hàng.

Ứng dụng client android application dùng cho nhân viên giao hàng:

  • Hiện thị vị trí các đơn hàng được phân phối, chức năng tìm đường dựa trên Google Map.
  • Cung cấp việc thông tin với khách hàng qua sms của điện thoại.

Ứng dụng client android application và web site dùng cho khách hàng:

  • Cho phép khách hàng dễ dàng sử dụng.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Code Luận văn tốt nghiệp hệ thống đặt hàng dùng trên di động php”