Chia sẻ source code website bán hàng thời trang php full data

Chia sẻ source code website bán hàng thời trang php full data. là một website hoàn thiện rất tốt cho các bạn đang học php tham khảo làm đồ án. Download source code php tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Chia sẻ source code website bán hàng thời trang php full data

Chia sẻ source code website bán hàng thời trang php full data

Chia sẻ source code website bán hàng thời trang php full data

Chia sẻ source code website bán hàng thời trang php full data

Chia sẻ source code website bán hàng thời trang php full data

Chia sẻ source code website bán hàng thời trang php full data

Source code website bán hàng thời trang php cài đặt như sau:

  • Cấu hình :
    – shopping\controllers\DBConnect.php
    – shopping\DBConnect.php
  • Thông tin đăng nhập

user: sang
pass: sang

Link ADMIN: http://127.0.0.1/shopping/admin-views/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chia sẻ source code website bán hàng thời trang php full data”