Chia sẻ source code website bán bánh sinh nhật php mvc full data

Chia sẻ source code website bán bánh sinh nhật php mvc full data. Đây là code website hoàn thiện rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình php. Download source code php tại 123code.vn.

Mô tả chi tiết

Chia sẻ source code website bán bánh sinh nhật php mvc full data

Chia sẻ source code website bán bánh sinh nhật php mvc full data

Chia sẻ source code website bán bánh sinh nhật php mvc full data

Chia sẻ source code website bán bánh sinh nhật php mvc full data

Chia sẻ source code website bán bánh sinh nhật php mvc full data

Chia sẻ source code website bán bánh sinh nhật php mvc full data

Hướng dẫn cài đặt source code website bán bánh sinh nhật php mvc như sau:

  • Import database
  • Cấu hình trang : models/config.php
  • Vào data xem user và pass đăng nhập quạn trị website

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chia sẻ source code website bán bánh sinh nhật php mvc full data”