Chia sẻ source code quản lý kho hàng c# có báo cáo kèm theo

Chia sẻ source code quản lý kho hàng c# có báo cáo . Đây là source code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#. Code có chức năng nghiệp vụ sau quản lý nhập kho, quản lý xuất kho, báo cáo thống kê….

 

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh demo source code quản lý kho hàng c# :

Chia sẻ source code quản lý kho hàng c# có báo cáo kèm theo

Chia sẻ source code quản lý kho hàng c# có báo cáo kèm theo

Chia sẻ source code quản lý kho hàng c# có báo cáo kèm theo

Chia sẻ source code quản lý kho hàng c# có báo cáo kèm theo

Chia sẻ source code quản lý kho hàng c# có báo cáo kèm theo

Chia sẻ source code quản lý kho hàng c# có báo cáo kèm theo

Source code quản lý kho hàng c# có những chức năng sau:

  • Đăng nhập/đăng xuất hệ thống: Cho phép người dùng khi đã có tài khoản được phép đăng nhập/đăng xuất hệ thống.
  • Đổi mật khẩu: Cho phép người dùng đổi mật khẩu của tài khoản.
  • Quản lý thông tin xưởng: Chức năng này cho phép người dùng quản lý hồ sơ xưởng bao gồm tạo mới thông tin, cập nhật thông tin, tìm kiếm thông tin.
  • Quản lý thông tin kho: Chức năng này cho phép người dùng quản lý hồ sơ kho bao gồm tạo mới thông tin, cập nhật thông tin, tìm kiếm thông tin.
  • Quản lý thông tin rác thải: Cho phép người dùng quản lý các thông tin rác thải một cach dể dàng. Người dùng có thể thêm mới hoặc cập nhật các thông tin của rác thải.
  • Nhập kho: Cho phép người dùng tạo ra các phiên làm việc cùng với việc tạo ra các barcode tương ứng với mỗi phiên dựa trên các thông tin được cung cấp bởi người vận chuyển rác, in barcode và xác nhận nhập kho.
  • Quản lý nhập kho: Cho phép người dùng quản lý tất cả các phiên mà người dùng đã làm việc
  • Xuất kho: Chức năng này cho phép người dùng xuất kho bao gồm tạo mới phiên xuất và xuất file Excel.
  • Quản lý xuất kho: Chức năng này cho phép người dùng quản lý phiên xuất kho bao gồm xem lại phiên đã tạo và xuất file Excel.
  • Tính tồn kho: Cho phép người dùng kiểm tra số lượng các rác thải còn trong các kho chứa.

Lập báo cáo: Cho phép người dùng làm báo cáo các phiện nhập kho xuất kho trong tháng. Người dùng có thể chọn khoảng thời gian để xem số lượng rác thải được xuất ra của tất cả các ngày trong khoảng thời gian được chọn

 

Một số source code c# gần giống bạn có thể tham khảo :

Đề tài quản lý kho hàng c# đầy đủ code và báo cáo Data mysql

Tải Source code quản lý kho c# có báo cáo

 

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chia sẻ source code quản lý kho hàng c# có báo cáo kèm theo”