Chia sẻ đề tài quản lý cửa hàng bán máy tính c# full code và báo cáo

Đề tài quản lý cửa hàng bán máy tính c# full code và báo cáo. Đây là source code đồ án môn lập trình cơ sở dữ liệu hay cho các bạn tham khảo. Code có những chức năng nghiệp vụ sau quản lý sản phẩm, báo cáo thống kê….

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh quản lý cửa hàng bán máy tính c#:

Chia sẻ đề tài quản lý cửa hàng bán máy tính c# full code và báo cáo

Chia sẻ đề tài quản lý cửa hàng bán máy tính c# full code và báo cáo

Chia sẻ đề tài quản lý cửa hàng bán máy tính c# full code và báo cáo

Chia sẻ đề tài quản lý cửa hàng bán máy tính c# full code và báo cáo

Chia sẻ đề tài quản lý cửa hàng bán máy tính c# full code và báo cáo

Chia sẻ đề tài quản lý cửa hàng bán máy tính c# full code và báo cáo

Nội dung báo cáo quản lý cửa hàng bán máy tính c#:

MỤC LỤC.. i

DANH MỤC BẢNG.. ii

DANH MỤC HÌNH.. iii

LỜI MỞ ĐẦU.. i

CHƯƠNG 1. THU THẬP YÊU CẦU PHẦN MỀM… 1

1.1. Thu thập yêu cầu. 1

1.2. Phân tích yêu cầu. 2

1.3. Xác định yêu cầu và phân loại 6

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 7

2.1. Các biểu đồ use case. 7

2.2. Các biểu đồ hoạt động. 18

2.3. Các biểu đồ tuần tự. 32

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 46

3.1. Các table mô tả cơ sở dữ liệu. 46

3.2. Biểu đồ diagram thể hiện mối quan hệ. 48

3.3. Các giao diện của phần mềm.. 48

3.4. Source code. 53

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.. 56

4.1. Kết quả đạt được. 56

4.2. Những điều chưa thực hiện được. 57

4.3. Hướng phát triển. 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO   58

Một số source code c# gần giống bạn có thể tham khảo:

Source code phần mềm quản lý bán hàng c# có báo cáo kèm theo

Đồ án quản lý bán sách c# đầy đủ code và báo cáo

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chia sẻ đề tài quản lý cửa hàng bán máy tính c# full code và báo cáo”