Chia sẻ code website bán sách online php thuần đầy đủ tính năng DATN

Chia sẻ code website bán sách online php thuần đầy đủ tính năng DATN. Đây là code đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo . Code website đã được test và chạy rất tốt. Download source code php tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Chia sẻ code website bán sách online php thuần đầy đủ tính năng DATN

Chia sẻ code website bán sách online php thuần đầy đủ tính năng DATN

Chia sẻ code website bán sách online php thuần đầy đủ tính năng DATN

Chia sẻ code website bán sách online php thuần đầy đủ tính năng DATN

Chia sẻ code website bán sách online php thuần đầy đủ tính năng DATN

Chia sẻ code website bán sách online php thuần đầy đủ tính năng DATN

Chia sẻ code website bán sách online php thuần đầy đủ tính năng DATN

Chia sẻ code website bán sách online php thuần đầy đủ tính năng DATN

code website bán sách online php cài đặt như sau:

  • Import database
  • Cấu hình trang : libraries\database.php
  • Các bạn vào data xem user và pass đăng nhập quản trị

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chia sẻ code website bán sách online php thuần đầy đủ tính năng DATN”