Báo cáo và source code game cờ caro c# cực hay

Báo cáo và source code game cờ caro c# cực hay. Đây là source code hay cho các bạn tải về tham khảo làm đồ án môn lập trình c#. Code đã test và chạy rất tốt.

Mô tả chi tiết

Báo cáo và source code game cờ caro c# cực hay

Báo cáo và source code game cờ caro c# cực hay

Source code game cờ caro c# có nội dung báo cáo như sau:

I. GIAO DIỆN GAME
1. Màn hình nhập tên người chơi
2. Màn hình chính
3. Chơi với máy
4. Chơi 2 người
5. Hướng dẫn
II. CÁC LỚP CƠ BẢN TRONG GAME
1. Lớp ô cô
2. Lớp bàn cờ
3. Lớp carochess
4. Lớp quản lí socket và datatransfer
5. Chức năng thay đồi màu sắc bàn cờ, quân cờ, đường viền
III. AI TRONG CHỨC NĂNG CHƠI VỚI MÁY
1. Giới thiệu về AI trong game caro
2. Thuật toán AI được sử dụng trong đồ án
2.1 Tổng quát các thành phần trong thuật toán
2.2 Tìm hiểu sơ lược cấu tạo các hàm
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN
VI. LỜI CẢM ƠN

Một số code gần giống bạn có thể tham khảo:

Tải source code game cờ cá ngựa java cực hay miễn phí

Tải code game bắn xe tăng Java full code có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Báo cáo và source code game cờ caro c# cực hay”