Báo cáo kèm source code website quản lý bán bánh asp.net full data

Báo cáo kèm source code website quản lý bán bánh asp.net full data. Đây là đồ án hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp. Download source code asp.net tại 123code.vn

 

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo kèm source code website quản lý bán bánh asp.net full data

Báo cáo kèm source code website quản lý bán bánh asp.net full data

Báo cáo kèm source code website quản lý bán bánh asp.net full data

Báo cáo kèm source code website quản lý bán bánh asp.net full data

Source code website quản lý bán bánh asp.net  có nội dung sau:

Mục lục:

PHẦN 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI. 3

  1. Giới thiệu đề tài 3
  2. Chức năng chương trình. 3
  3. Giới thiệu về Oracle. 3

PHẦN 2: MÔ TẢ CƠ SỠ DỮ LIỆU.. 3

  1. Mô tả các bảng dữ liệu. 3

  Bảng Bakery: 3

  Bảng Bill: 4

  Bảng Billdetails: 4

  Bảng Category: 5

  Bảng Image: 5

  Bảng Introduction: 6

  Bảng Log: 6

  Bảng News: 6

  Bảng Sales: 7

  Bảng Shop: 7

  Bảng Slider: 8

  1. Mô hình PDM… 8
  2. Mô tả ràng buộc toàn vẹn. 8

Phần 3: Mô Tả Hệ Thống. 9

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Báo cáo kèm source code website quản lý bán bánh asp.net full data”