Báo cáo kèm source code quản lý đồ án java

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code quản lý đồ án java. Đây là đồ source code đồ án môn lập trình java rất hay có báo cáo kèm theo cho các bạn tham khảo. Các bạn tải code về tham khảo làm đồ án môn học nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh source code quản lý đồ án java:

Báo cáo kèm source code quản lý đồ án java

Báo cáo kèm source code quản lý đồ án java

Báo cáo kèm source code quản lý đồ án java

Báo cáo kèm source code quản lý đồ án java

Báo cáo kèm source code quản lý đồ án java

Báo cáo kèm source code quản lý đồ án java

source code quản lý đồ án java có chức năng chính  như sau:

 Cập nhật thông tin: thêm, sửa, xóa
 Tìm kiếm:
1. Danh sách cán bộ, đảng viên theo bộ môn
2. Danh sách sách theo bộ môn
3. Danh sách mượn đồ án tốt nghiệp của bộ môn
4. Danh sách đồ án đã được thanh lý
5. Danh sách khách mượn đồ án quá hạn
6. Danh sách khách trả đồ án đúng hạn
 Báo cáo:
1. Danh sách cán bộ, đảng viên theo bộ môn, viện
2. Danh sách Đồ án theo bộ môn
3. Danh sách mượn đồ án theo thời gian
4. Bảng kê đồ án đã được thanh lý
5. Bảng kê cán bộ mượn đồ án quá hạn
6. Bảng kê mượn đồ án đúng hạn
 Thống kê:
1. Thống kê số đồ án được mượn trong năm học
2. Thống kê số cán bộ công tác tại viện, theo bộ môn
3. Thống kê số cán bộ theo chức danh theo bộ môn, viện
4. Thống kê số đảng viên theo bộ môn, chi bộ, …

 

Ngoài source code quản lý đồ án java bạn có thể tham khảo source code khác ở đây:

 

1 review for Báo cáo kèm source code quản lý đồ án java

  1. 5 trên 5

    :

    Báo cáo kèm source code quản lý đồ án java

Thêm đánh giá