Báo cáo kèm code website bán hàng online php mysql

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Báo cáo kèm code website bán hàng online php mysql. Đây là đồ án hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo kèm code website bán hàng online php mysql

Báo cáo kèm code website bán hàng online php mysql

Báo cáo kèm code website bán hàng online php mysql

Báo cáo kèm code website bán hàng online php mysql

Báo cáo kèm code website bán hàng online php mysql có nội dung sau:

PHẦN I: KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. – 4 –

I-PHÂN TÍCH YÊU CẦU.. – 4 –

 1. Tên đề tài – 4 –
 2. Chức năng. – 4 –
 3. Yêu cầu đặt ra. – 4 –

II-PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU. – 5 –

 1. Khảo sát và xây dựng hệ thống. – 5 –
 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu. – 5 –

PHẦN II: GIAO DIỆN WEBSITE.. – 8 –

I-GIAO DIỆN TRANG QUẢN TRỊ (ADMIN) – 8 –

 1. Chức năng đăng nhập Admin Login. – 8 –
 2. Trang quản trị chính. – 8 –
 3. Danh mục sản phẩm.. – 9 –
 4. Danh mục đơn hàng. – 13 –
 5. Danh mục người dùng. – 13 –
 6. Chức năng tìm kiếm.. – 14 –

II- GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (USER) – 14 –

 1. Tổng quan. – 14 –
 2. Đăng ký thành viên. – 16 –
 3. Đăng nhập. – 17 –
 4. Tìm kiếm.. – 17 –
 5. Sản phẩm.. – 18 –
 6. Mua hàng. – 19 –

PHẦN III-KẾT LUẬN.. – 21 –

 

1 review for Báo cáo kèm code website bán hàng online php mysql

 1. 5 trên 5

  :

  Code hay bạn ơi

Thêm đánh giá